FRÅGOR & SVAR

Ska man be för sina fiender, också för djävulen?

FRÅGA: Jesus säger: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Betyder det att man ska älska och be också för den största fienden av dem alla; djävulen? Eller har han fått sin chans?


Svaret på frågan är: NEJ! Vi skall varken älska eller be för djävulen. Vi människor skall inte på något sätt gå i kommunikation eller i samarbete med den onde. Vi skall i stället stå emot djävulen och alla ondskans andemakter med den rustning som Gud ger oss i sitt ord och i Jesus Kristus. Djävulen är alltid fiende till Gud och Guds vilja. Han har varit en mördare från början, och en lögnare, lögnens fader.

Jesu ord handlar här om hur vi bemöter människor. I den här frågan gäller det människor som framträder som våra fiender eller förföljare. Jesus uppmanar oss att älska alla våra medmänniskor och be för dem som förföljer oss.

Jesu uppmaning gäller alltså inte dem som kallas våra huvudfiender: djävulen, världen och vårt eget kött, dvs vår onda natur. Aposteln Johannes skriver: ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen… Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.” (1. Joh. 2: 15-16) Vi skall inte älska det onda i människan, inte heller den personifierade ondskan, djävulen. Men vi får be att både vi själva och våra medmänniskor skall befrias från det onda, dvs. synden, och bevaras från den onde, djävulen.

Guds försoning gäller människan, människosläktet. Gud blev människa och försonade världen med sig själv. I Bibelns första bok (1 Mos. 3) kan vi läsa om den första rättegången på jorden, hur Gud efter syndafallet gav människan, Adam och Eva, möjlighet att bekänna sin synd. Däremot gav Gud inte ormen, djävulen, någon möjlighet att varken bekänna eller hålla försvarstal. Guds dom över ormen avkunnades direkt. Människan blev också dömd, men fick samtidigt löfte om kvinnans avkomma, Jesus, som skulle söndertrampa ormens huvud. Genom djävulen kom synden och döden in i skapelsen, men Jesus återlöste människosläktet från djävulens makt. Vi människor som drabbats av djävulens angrepp, kan därför få bot för vår synd genom Jesus. När det gäller människor som förföljer kristna, får vi be för dem att de befrias från djävulens våld.

Djävulen och hans änglar är utkastade från den himmelska härligheten. Gud har berett en evig eld till dom för dem. Den värld som vänder Gud ryggen får samma dom. I Bibeln ser vi ändå på vilket sätt Gud älskade världen: älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3: 16)

Så här får vi be:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.