Reflektioner

Guds kärlek – Hur ska vi förstå den?

Guds kärlek. Något som både avsiktligt och oavsiktligt ofta missförstås när den kommer på tal. Många människor älskar att tala om Guds kärlek, också sådana som inte ens vill veta av någon gemenskap med denna Gud. Det här har ibland lett till att bibeltrogna kristna blivit försiktiga med att tala om Guds kärlek, eftersom man nästan alltid känner sig tvungen att tala om vad den inte är. Om man ska gå igenom allt som något inte är så har man ett digert arbete framför sig. Därför är det bra om tonvikten när man talar om Guds kärlek får ligga på vad den verkligen är.

Nu är ju Guds kärlek något som vi människor omöjligen kan förstå fullt ut. Vi kan förstå bara så mycket som Gud själv genom sin Ande förklarar för oss på ett eller annat sätt. I Bibeln, som vi tror att Gud själv har inspirerat författarna att skriva, står det en hel del om Guds kärlek. En praktisk beskrivning av vad Guds kärlek är hittar vi i 5 Mos 7:7–8, i Guds budskap till Israel efter deras befrielse: ”Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand.”

Märkte du det avsiktliga cirkelresonemanget? Herren älskar er inte för att ni är älskvärda utan för att han älskar er. Hans kärlek tar sig dessutom uttryck i handling och kraft (Israel fördes ut ur Egypten), inte bara i fraser. Guds kärlek fokuserar betydligt mera långsiktigt än vi kan tänka (Gud höll sina löften till Israel trots att de kritiserade Guds representant Moses starkt medan befrielsearbetet bara var halvfärdigt). Sedan det viktigaste: Guds kärlek är en utgivande och självuppoffrande kärlek. Den är helt annorlunda än den syn på kärlek som man ofta möter idag, där jaget sätts i centrum och där min vilja och mina känslor är gud. Israel hade inget att ge Gud som han inte redan ägde, men han hjälpte dem ändå och gav dem precis vad de behövde.

Det tydligaste exemplet på Guds självuppoffrande kärlek är att han i Jesus offrade sig för mänskligheten. Ingen människa hjälpte och stödde Jesus i det här arbetet och ingen bad honom offra sig. Gud känner ändå till vad människan ur ett evighetsperspektiv behöver och han visste att hon kan bli evigt lycklig bara ifall synden elimineras. Därför var han också beredd att genomföra det här offret, även om han måste ge sitt liv för människor som inte ens ville veta av honom. Detta är Guds kärlek.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.