Reflektioner

Att känna sig hemma

Ofta har jag funderat på vad det betyder att känna sig hemma någonstans. När jag träffar nya människor och de frågar varifrån jag kommer har jag inget riktigt svar. Vad gör att man känner sig hemma någonstans? Vad betyder den känslan?

Ibland tänker vi kanske att platsen vi bor på har avgörande betydelse för vår trivsel och livskvalitet. Bor vi nära familj och vänner, skola och arbete, bor vi nära vacker natur, stan osv. Ifall man växt upp någonstans där man haft gemenskap, minnen och en känsla av tillhörighet är det naturligt att känna sig hemma där och vilja bo kvar. Men ifall man aldrig haft en sådan plats, kanske flyttat många gånger eller inte känt en samhörighet med andra runt omkring kan framtiden kännas oviss; Var ska jag bosätta mig? Kommer jag att känna mig hemma någonstans?

Många kanske ändå kan känna sig hemma och trygg var som helst i världen. Hemma är en känsla, inte en fysisk plats. Känslan hör ihop med vår lycka, mening och gemenskap med andra. Det kan betyda att man har en egen plats någonstans, man kan vara helt trygg och avslappnad, tillfreds med livet och känna samhörighet med andra.

Kanske man då upptäcker att man hör hemma någon annanstans än hemorten och att man vill be om Guds vägledning och hjälp. Vi kan långt bestämma vilken attityd vi har mot den plats vi bor på, livssituationen vi befinner oss i och våra relationer. Med en positiv inställning och ett öppet sinne kan vi hitta hem till en trivsam plats, även fastän det blir långt borta från den trygga och bekanta hemorten.  

En enda plats på jorden kommer kanske aldrig att kännas helt som hemma för mig. Jag har en del av familjen långt borta och kommer att känna mig splittrad, känna saknad och längtan var jag än bor. På mina 26 år har jag flyttat till ett nytt hem 18 (!) gånger. Åbo, Karis, Vancouver WA, Karleby, Larsmo, Jakobstad, Vasa, även Nicaragua i 3 månader. Jag har fått värdefulla erfarenheter, kulturella insikter, träffat massor av människor, blivit mera självständig och lärt mig den ädla konsten att packa flyttlådor.

Jag vet inte om eller vad jag gått miste om när jag flyttat så mycket jämfört med de som alltid bott på samma ställe och har starka känslomässiga band till sin hemort. Om några år då vi flyttar vidare från Vasa är vad som helst möjligt, kanske blir det Helsingfors, Nya Zeeland, Texas eller Larsmo. Vi ber att få ta del av Guds visdom och vägledning så att vi hittar vår plats och känner oss hemma där. Samtidigt får vi minnas Guds löften om vårt himmelska hem och instämma med evangelisten Billy Graham, ”My home is in heaven, I’m just traveling through this world.”

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.