TRO & LIV

Att växa upp – från barn till tonåring

Om du har växt upp i ett kristet hem, där du redan som liten har fått en höra om Jesus, så kanske du minns hur enkelt det var då. Det fanns inga frågor, bara en sanning, genom din enkla barnatro. Tron fick du genom dina föräldrar och den blev en naturlig del av ditt liv. När du lite senare växer upp till tonåring kan frågor dyka upp och allt som varit självklart blir för dig nu en hög med frågor och funderingar. Dessa saker som förut varit självklara behöver nu ett svar och din barnatro skall bli en personlig relation till Gud när dina föräldrars tro inte längre räcker till. Men hur gör man det? Hur skapar man en personlig relation med någon som känns så mäktig och stor?

Du kan tänka på hur du gör om du vill lära känna en ny kompis. Ni träffas, hittar på något tillsammans, samtalar och frågar frågor. Med Gud är det på samma sätt, men istället för att samtala och umgås direkt så lär du känna Honom genom Hans ord och genom att du ber till Honom. Frågorna gällande din tro som dyker upp när du växer upp behöver nog få svar och då kan du diskutera med andra och lyssna på när andra pratar eller skriver om Jesus. Speciellt just nu när vi inte lika enkelt kan besöka kyrkor eller bönehus finns det mycket material att ta del av på sociala medier, exempelvis genom LFF:s Youtubekanaler, SLEF-Media, olika kristna podcasts och genom denna sida – Ungitro.fi.

Du kan också prata med någon som är lite äldre som kan hjälpa dig att förstå saker du funderar över och läsa den bok som innehåller svar på alla trosrelaterade frågor – Bibeln. Genom att du läser i din Bibel och ber till Gud så kommer du att märka hur du bygger på din personliga tro och relation till Gud. Skriftskolan är också en viktig del i skapandet av din personliga tro. Genom skriftskolan får du mera kunskap och svar på frågor som du kanske undrat över.

I Bibeln kan vi läsa ett exempel om vad Gud säger till dig som är ung: ”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger, gör, i kärlek, tro och renhet.”- 1 Tim 4:12. Så du får stolt vara den tonåring du är, med de frågor du har, och samtidigt vara en förebild för andra genom att hålla din blick fäst på Jesus. Gud säger till oss alla att vi ska tro som barn, så det får du också tänka på som tonåring. Även om du har flera frågor än vad du hade när du var yngre, så får du tro lika starkt och enkelt på den Gud som har skapat allt och alla.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.