Reflektioner

“Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”

Vad är en börda? Vad är Kristi lag? Hur kan man bära någons börda? Såhär tänker jag kring dessa frågor.

Vad är en börda?

Det kan vara mycket men i alla fall något som man bär på, något som betungar och gör det svårare att vara till. Det kan handla om ekonomiska svårigheter, problem i relationer, ogjort skolarbete som borde ha varit gjort för längesen eller oro över framtiden.

Vad är Kristi lag?

I korthet kan man tänka sig att Kristi lag är denna: ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er” (Joh 15:12) eller: ”Och detta är det bud vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder” (1 Joh 4:21).

Hur kan man bära någons börda?

Om man bär varandras bördor så uppfyller man Kristi lag och om Kristi lag innebär att älska varandra så som Kristus har älskat oss så betyder ju det att det är en kärlekshandling att bära någons börda. Detta kan ju förstås ta sig uttryck på så många olika sätt och det beror ju storligen på vad det är för börda det är frågan om. Om det är frågan om något som behöver göras kan det ju hända att man kan hjälpa till rent praktiskt och på det sättet lätta på sin medmänniskas börda. När det handlar om bekymmer i relationer eller andra själsliga bördor kan det vara svårt att göra något väldigt aktivt för att ”lösa” situationen. I såna fall tror jag att man bär varandras bördor då man pratar, lyssnar, ber, ger råd och umgås. Jesus har sagt: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Jesus är den store läkaren så om vi samlas i hans namn så får vi lita på att han griper in och hjälper oss igenom tider då vi bär på tunga bördor.

Lita på att Gud kan och vill använda dig för att bära dina vänners bördor då du orkar.  På samma sätt använder han dina vänner för att hjälpa dig när du inte orkar. Gud kan också ingripa på övernaturliga sätt, men om vi är hans händer och fötter så är det ju självklart att han vill använda oss för att göra sitt rike ännu större. Detta är värt att minnas då man undrar vad ens egen insats faktiskt kan bidra med!

När du bär på bördor…

Håll det inte inne! Ta dig tid att diskutera och fundera om saker som pågår i ditt liv. Ibland kan det vara svårt eller så kan man tycka att det inte är så stor grej och det kan ju vara sant… För stunden, men små problem som man inte tar itu med kan växa till sig snabbt.

Till sist, låt livet ha sin gång! Vi lever inte bara i livets goda stunder utan livet innebär också motgångar och bördor och ibland så blir man tvungen att ta itu med obehagliga känslor och tankar för att komma vidare i livet.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.