Andakt

Himmelrikets medborgare i världen

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.”(John 15:16) 

I söndagen evangelietext (John 15:10-17) kan Jesus ord till sina lärjungar lära oss att vi är utvalda av honom, bestämda till att gå ut i världen och bära bestående frukt. Vi ska med andra ord sprida evangeliet genom ord och gärningar på den plats vi är satta att tjäna. Bibeln lär också att vi ska leva som ljus i mörkret och ära vår himmelske Fader genom att ge honom ära och tacksägelse för allt och under alla omständigheter, samt genom att tjäna hederligt och föredömligt i våra uppgifter. Genom att göra det kan vi fungera som vittnesbörd för våra medmänniskor.

Vidare följer på befallningen ett löfte om att vår himmelske Fader ska ge oss vad vi än ber honom om i Jesu namn ifall vi följer hans befallning. Det betyder ändå inte att vi kan be om vad som helst och vänta oss att få det direkt, utan det måste vara i enlighet med Guds vilja. 

Slutligen i versen befaller Jesus oss att vi ska älska varandra. På samma vis som Jesus tog sig an de sjuka och utstötta ska vi också ta oss an våra medmänniskor genom att vara vänliga och hjälpsamma samt genom att bjuda med dem till vår gemenskap utan att göra skillnad på folk. Inte heller inom vår egna kristna gemenskap ska vi ta detta för givet. Jesus säger också att vi som kristna i världen ska kunna kännas igen på vår kärlek till varandra “Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh 13:34-35)

Bibeln lär oss vidare att vi inte är av den här världen och vi kan till exempel läsa om det i Filipperbrevet där Paulus skriver “Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare.”(Fil 3:20) Vi ska alltså lyfta vår blick från den här världens bekymmer, hålla vårt fokus på det himmelska målet, och inte låta oss ryckas med av alla vindar här i världen.

Som himmelrikets medborgare är vi gäster på jorden, men vi har vi en viktig uppgift; vi är satta till att berätta om evangeliet för våra medmänniskor och vara ett föredöme i allt, så att de som lever omkring oss ser vårt hopp genom våra ord och gärningar. Vi får be om den helige Andens ledning och kraft i detta för i oss själva förmår vi inget. 

 

Källor:

Söndag 2.5.2021 – Fjärde söndagen efter påsk (Cantate) – Kyrkoårskalendern (kyrkoarskalendern.fi)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.