KULTUR

Bo Giertz förklaringar till nya testamentet

Jag fick av mina föräldrar i julklapp Bo Giertz tredelade volym av förklaringar till Nya testamentet. Jag har under det senaste halvåret använt den i min bibelläsning och kan mycket gott rekommendera detta till andra.  

Giertz har gett ut tre böcker som tillsammans, systematiskt går igenom alla böcker i Nya testamentet. De är indelade enligt bibelböckerna så att varje bok presenteras i en inledning där man får veta historien om hur boken kommit till och vad den är skriven i för kontext. Detta är till stor hjälp för att förstå bakgrunden till det vi kan läsa i Bibeln. Ofta har man som ovan Bibelläsare svårt att hänga med i allt som står skrivet eftersom till exempel breven i Nya testamentet kan vara skrivna till en viss församling i en viss tid med väldigt specifika problem. Det betyder förstås inte att det skulle vara mindre relevant för oss i vår tid.  

Efter inledningen har Giertz sedan delat in bibelboken i olika delar bestående av allt mellan 2–15 verser och skrivit kommentarer till de aktuella bibelverserna. Systemet är väldigt logiskt och enkelt uppbyggt och man har lätt att följa med var man rör sig i bibeltexten. När man kommer till nästa bibelbok upprepas detta upplägg. 

Slutresultatet blir att man har en bakgrundsinfo och förklaringar till varje vers i hela Nya testamentet i denna boksamling! 

När jag har använt dessa böcker har jag ofta läst ett eller flera kapitel och sedan läst Giertz förklaringarna till detta kapitel. Ofta hjälper förklaringarna till att hjälp en att förstå vad bibeltexten betyder och hur det hänger samman med resten av Bibeln. Det finns ett uttryck som lyder något i stil med ”Skrift, ska med skrift uttydas”. Dvs. för att förstå bibelordet ska vi tolka det i ljuset av allt det andra som finns i Bibeln. Detta är något som präglar Giertz förklaringar till Nya testamentet.  

Ofta när jag läst Bibeln förut har betoningen varit på att komma igenom en bibelbok så snabbt som möjligt men nu har man istället kunnat gå in mera på djupet i bibeltexten och fått en större förståelse och klarhet i vad det är man läser.  

Jag tror många som läser Bibeln kämpar med att förstå vad man läser. Man vet inte i vilken ända man ska börja och när man en gång börjat kan allting kännas överväldigande. Då kan dessa böcker vara till stor hjälp för att få en strukturerad läsning, på samma gång som får en kommentar till allt man tidigare läst.  

Gud har gett oss människor Bibeln för att han vill förmedla sitt budskap till oss. Att läsa Bibeln är därför att läsa just det som Gud har velat att vi skulle få ta del av för att styrka vår tro.  

Jag ska avsluta med ett citat från förordet i den sista boken i volymen:  

”Det finns få ting som vår kyrka så väl behöver i dag som lekmän, vilkas tro är fast förankrad i Bibelns budskap och närs av Ordet, och som därför är i stånd att ta ställning i trosfrågor och märker, när Jesus och hans evangelium görs till något annat än det är enligt Uppenbarelsen i Bibeln. Evangelium är nu en gång något fast och oföränderligt, » den tro som en gång för alla blivit anförtrodd åt de heliga » ( Judas brev, v 3), och Bibeln är och förblir det normgivande vittnesbördet om denna tro. Detta är en av grundpelarna i vår evangeliska tro.” 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.