Undervisning

Bo Giertz – Kristi kyrka

Jag läste för en tid sedan boken ”Kristi Kyrka” som är skriven av Bo Giertz och utkom första gången 1939 och har sedan dess kommit ut i sju nyare versioner. Jag rekommenderar boken åt alla som vill lära sig mera om varför vi har en någonting som kallas ”Kyrka”, hur den har kommit till vårt land och hur vi ska förhålla oss till den.

Vad är Kyrkan?

Giertz börjar med att definiera att ordet ”Kyrka” inte bara anspelar på en fysisk byggnad utan är ett ord som också är menat att beteckna gemenskapen av alla döpta, troende kristna här på jorden. Detta kan vi till exempel se när ordet ”Guds församling” används för att beteckna inte bara en lokal församling utan en större helhet. Vi ser också att Jesus själv är den som grundar Kyrkan, när han i Matteusevangeliet 16:16-18 svarar på Petrus bekännelse:

Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen. Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.

Jesus säger alltså att han på denna bekännelse ska bygga sin församling(Kyrka) och att ingenting ska kunna stå den emot. När Jesus senare instiftar nattvarden slöt han också ett nytt förbund, ett som inte bara gällde Israel utan alla folk. Istället för ett förbund baserat på lagen skulle detta basera sig på nåden, i kraft av Jesu eget blod. 

Det är detta förbund vi också får bli en del av när vi blir döpta. Inte tack vare att vi hållit lagen. Utan tack vare Jesus höll lagen, led och dog för oss. 

Kyrkan i vårt land

Giertz beskriver också hur kyrkan kom till Sverige i tiderna(vilket i förlängningen också betyder Finland). Han betonar att det är samma Kyrka som apostlarna fick vara med och grunda på Jesu egen befallning och hur vi under reformationen fick göra oss av med de missbruk som under årens lopp hade kommit in i Kyrkan. Som till exempel avlatshandel, helgondyrkan och begränsat nattvardsfirande. På samma gång har vi bevarat de element som alltid har varit en del av Kyrkan, dvs. prästämbetet, liturgin med mera, men framför allt evangeliet om syndernas förlåtelse av nåd allena för Jesu Kristi skull. 

Giertz menar att den Evangelisk-lutherska kyrkan likaväl kunde betecknas som en ”reformerad katolsk kyrka” eftersom ordet katolsk betyder allmännelig, vilket är ett begrepp vi också har i vår trosbekännelse. 

Vad ska vi med Kyrkan

Vidare i boken berättar Giertz om vilka skatter vi har i vår kyrka, vilken biblisk grund de har och hur vi ska förvalta dem rätt. 

Det genomgående temat är att beskriva att Gud är mitt ibland oss då vi lever i Kyrkans gemenskap, som är Hans egen kropp där vi alla är lemmar. Genom ordet och sakramentet får du och jag ta del av Honom idag precis på samma sätt som kristna i alla tider gjort i Kristi Kyrka. 

Jag rekommenderar boken åt alla som vill ha en större förståelse för vad Kyrkan är, vad det betyder för mig personligen och vilka skatter den förvaltar ännu idag. Här kommer en smakbit från själva bokens inledning där Giertz betraktar en vanlig sockenkyrka:

”Varför står hon där, kyrkan, och pekar mot himmelen? Var det bara en illusion som en gång satte dessa väldiga krafter i rörelse, när bygdens största byggnadsverk kom till? Var det bara ett irrsken de följde, alla dessa släktled som i århundraden fyllde kyrkbacken med fordon och folk?

Kyrkan kommer med en motfråga: Är det kanske du som jagar efter idel tomhet , du som inte har ditt livs fäste vid det Guds altare, som är rest inom dessa vita murar? 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.