Andakt

Bön – hjärtats samtal med Gud

Vi kan be både i grupp och ensamma. Så gjorde både Jesus själv och hans närmaste lärjungar. I denna text kommer jag fokusera på den personliga bönen.

När vi ber ska vi inte göra som hedningarna, som tror att de många orden är det viktiga. Gud vet nämligen vad vi ber om redan innan vi ber om det. Ändå vill han att vi kommer till honom och ber samma bön flera gånger.

Vi ska heller inte be för att synas inför människor, varken inför kristna eller icke-kristna. Vi ska aldrig be bara för att skryta, istället får vi i ödmjukhet komma inför Gud, oberoende av människor. Det är vad bön handlar om.

Vi får i vår ensamhet gå in på vårt rum och be i stillhet till Gud. Det är idealiskt att få stilla sig på det viset men alltid går det inte. Bibeln lär att vi alltid ska be i anden, alltså kontakten till Gud är alltid i oss kristna. På vissa platser finns ingen tyst vrå. Ändå får jag komma inför Gud, fast jag i mina känslor inte kan uppleva samma lugn som i skogen. Det är hjärtats samtal. Jag säger inget högt men lämnar ändå allt i Guds händer, vilka bekymmer som än kommer i mitt huvud.

I vissa fall kan vi be om saker vi aldrig får. “Jag ber om en rymdraket så jag kan ta med mormor till månen”. Det utgår jag från att inte inträffar fast jag så dag och natt upprepade min bön till Gud.

Hur ska jag be då?

Vår främsta bön får alltid vara att Gud ska leda oss. Att mina önskemål allt mera ska formas av Guds vilja. Jag ber att jag ska visa den form av kärlek till Gud, mig själv och mina medmänniskor som Jesus gör.

Vi kan också be om konkreta saker i livet. Gud hör ju allt vi ber. Jag kan be om den arbetsplats jag verkligen önskar. Kanske får jag den också efter många böner och hårt arbete. Risken är ändå att vi gör vår karriär till avgud i ett sådant fall och det är farligt. Därför vill jag ge ett par tumregler.

Fråga dig följande när du ber:

1) Är detta förenligt med Guds vilja?

2) Finns det risk att jag glömmer Gud ifall jag får detta, alltså avfaller från tron?

Med andra ord: När vi ber får vi alltid ha kärleken till Gud, oss själva och vår nästa för ögonen. Gud vill föra alla människor till trons lydnad, att vi ska komma närmare Gud, få uppleva hans frid. Det får vara vår främsta bön.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.