Andakt

Kristus – utstrålningen av Guds härlighet

”Äntligen är natten förbi! Nu ser jag stjärnan! Nu får jag gå och vila.” Mannen, som hållit vakt hela natten, har nu slutfört sin uppgift. Den klara Morgonstjärnan på himlen är tecknet på att natten är förbi och en ny dag har kommit. Nu kan vakten be sin herre om lov att gå och vila.

Det här är bilden som målas upp åt oss i Lukasevangeliets andra kapitel. Denna vakt är den gamle mannen Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och det står att ”den helige Ande var över honom”. Den helige Ande hade uppenbarat för honom att han inte kommer att dö förrän han får se den utlovade Messias, frälsaren. Det är därför han väntar och vakar.

Så kommer dagen då Maria och Josef, i enlighet med Herrens lag, bär fram sin son Jesus till templet. På samma gång kommer Simeon, ledd av Anden till templet, och där får han se det lilla barnet. Simeon tar Jesusbarnet i famnen och prisar Gud:

Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid,
så som du har lovat.
Ty mina ögon har sett din frälsning,
som du har berett att skådas av alla folk,
ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna
och en härlighet för ditt folk Israel.

Nu är väntan över! Simeon har fått se den frälsning som Gud förberett. Han har fått se Jesus, den klara Morgonstjärnan (Upp 22:16). Nu ber han sin Herre om lov att gå och vila.

Guds härlighet är fördold
Simeon hade fått nåd att se något som andra inte såg. När andra såg en vanlig liten pojke, såg Simeon Guds frälsning. Där i det oansenliga och obetydliga hade Gud gömt sin härlighet.

Ungefär trettiotre år senare hänger detta barn, som nu blivit man, på ett kors. Hans liv började i anspråkslösa förhållanden, men slutet var ändå värre. Korsfäst som en förbrytare, hånad och övergiven av alla. Men precis där, i det fördolda, är Guds härlighet.

Jesus som dör på korset är nämligen inte en förbrytare bland andra. Nej, han är ett oskyldigt syndoffer som offras för världens synder. Där på korset triumferar Jesus över döden. Själva döden är nu besegrad en gång för alla. Därför lyser Guds härlighet från korset!

Också idag är Guds härlighet dold bland oss. Han gav oss Bibelns ord, nattvardens bröd och vin samt dopets vatten. Det verkar så obetydligt och vardagligt, men precis där finns Guds härlighet gömd. Där finns frälsningen som Gud förberett åt alla folk!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.