Undervisning

Varför tror vi att Jesus är Gud? Del 2/2 – De tidiga kristnas vittnesbörd

Nya testamentet

I den här seriens första del undersökte vi några gammaltestamentliga texter, och Jesu egen verksamhet och egna ord. I den här artikeln ska vi betrakta vad apostlarna och den tidiga kyrkan skrev om Jesus Kristus. I Nya testamentet kan vi läsa om hur Jesus Kristus får en speciell plats bland människorna, och hur han hyllas och tillbes. Vi kunde undersöka många texter, men vi får nöja oss med några textstycken.

1 Kor 8:6

I 1 Kor 8:6 skriver Paulus att vi har ”bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” Det intressanta här är att Paulus citerar 5 Mos 6:4 (se del 1), där det lyfts fram att Gud är en. Nu omformulerar Paulus den här judiska trosbekännelsen, och talar inte längre bara om en Gud, utan om en Gud, Fadern, och en Herre, Jesus Kristus. Kristus är en del av Gudomen, och var med Gud och skapade världen.

Fil 2:6–11

Paulus fortsätter i Fil 2:6–11. Han beskriver hur Sonen var i ”Guds gestalt” och ”jämlik med Gud”. Jesus tog en ”tjänares gestalt” och blev människa, och led och dog för människors skull. Och efter det här skriver Paulus: Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Återigen citerar den bibelkunniga Paulus Gamla testamentets skrifter, nämligen Jes 45 (se del 1). Paulus citerar en text som beskriver hur Herren Gud är den enda Guden. Och nu får Jesus Kristus gudsnamnet Herren. Namnet är inte bara ett påklistrat namn, utan beskriver vem Jesus i verkligheten är. Han är Herren, Gud.

Joh 1:1–18

Till sist skall vi begrunda det ställe i Nya testamentet som tydligast beskriver Jesus som Gud. Johannes skriver: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1) Ordet, Kristus, var hos Gud i begynnelsen. Han var Gud, och kom sedan ner till världen: ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” (Joh 1:14) När Jesus vandrade på jorden så visade han vem Gud är. I Jesus Kristus såg människorna Guds härlighet, den härlighet som Han hade visat i Israels historia (se t.ex. 2 Mos 29:43)

Sann Gud av sann Gud

De här tre nytestamentliga texterna visar att Jesus var med Gud i begynnelsen och skapade världen, att Jesus får gudsnamnet Herren, och att han beskrivs som Gud. Jesus Kristus är sann Gud! Den tidiga kyrkan funderade mycket på det här, och formulerade läran om Kristus (kristologi). Vi ser den här läran i t.ex. den Nicenska trosbekännelsen (läs mera om den här) som vi ibland bekänner i kyrkan: 

”Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till.”

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.