FRÅGOR & SVAR

Vad menas med Guds nåd? Erbjuds den till alla?

Fråga 1: Vad menas riktigt med nåd?

Fråga 2: I bibeln står det att Guds nåd varar för evigt. Hur går det ihop med att det skulle finnas ett helvete? Om Guds nåd varar för alltid, hur kan det då finnas de som är utanför nåden (de som far till helvetet)?

 

Gud nåd utgår ifrån Guds egen karaktär

När vi i kristen tro talar om Guds nåd talar vi om hur Gud med nåd ser till människor, och hur Gud ger av sina goda gåvor till människor utan villkor. Gud är kärlek och nåd, och verkar nådefullt och kärleksfullt utifrån sitt eget väsen.

Guds nåd är gratis, och gäller alla och för evigt

Guds nåd är också gratis. ”Förtjänt nåd är ingen nåd” sa en gammal biskop. Nåd innebär just det, vi får av Guds gåvor utan villkor och förtjänst. (Ef 2:8–9) Guds nåd gäller också alla människor. Inför Gud står vi alla människor på samma linje, ingen står framför den andra (1 Tim 2:4, 2 Petr 3:9). Och precis som den andra frågan lyfter fram är Guds nåd evig. Den nåd som Gud ger står fast för evigt, inget kan hindra Hans godhet. (Ps 23:6; 103:17)

Vi kan å ena sidan säga att Guds eviga nåd och kärlek sträcker sig till alla människor, utan villkor och urskiljning. Men betyder det att nåden automatiskt innefattar alla människor?

Guds nåd erbjuds endast i Kristus

Guds nåd är också konkret som Gud visar i konkreta gärningar. I Gamla testamentet finns många exempel på hur Gud visar sin nåd till sitt folk (se t.ex. 4 Mos 4:19). Med tanke på det är det viktigt att veta att Gud har visat sin nåd till oss människor på ett speciellt sätt. När vi läser Joh 3:16, hur Gud älskade oss människor så mycket att Han sände sin Son Jesus Kristus för att dö på korset för vår synd, märker vi att Gud visar sin nåd i Jesus Kristus.

Det betyder att vi, å andra sidan, kan säga att Guds nåd, som är evig, för alla gällande, och gratis, erbjuds till alla människor genom Jesus Kristus. Vi minns fortsättningen i Joh 3:16: för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud visar sin kärlek och nåd i Kristus och endast i Kristus (Rom 3:24). Det finns ingen nåd, ingen nådig Gud eller kärleksfull himmelsk Fader utan Jesus Kristus.

Det svarar också på frågan om hur det kan finnas de som är utanför Guds nåd. Gud erbjuder sin nåd och kärlek i Jesus Kristus, till alla som tar emot den. Det betyder att Guds nåd per automatik inte innefattar alla människor. Därför förstår vi också hur viktigt det är att alla människor förtröstar på det som Jesus gjort för oss. I Jesus Kristus får du och jag, och alla människor i världen, likvärdigt ta emot Guds eviga nåd som gåva.

 

Vill du ha svar på varför det finns ondska och ett helvete, läs den här artikeln.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.