FRÅGOR & SVAR

Gud och rättvisa

Fråga: Kan en person som begått de värsta tänkbara synderna (t.ex seriemord), men som senare verkligen ångrar sig och börjar tro på Jesus – kan en sådan person komma till himlen? Hur är det då med en person som aktivt förnekar kristendomen, men som i övrigt är en mycket god person – hamnar denna person i helvetet? Om det är på detta vis, då är väl domen orättvis – dvs om goda människor bestraffas i evighet medan mördare belönas? Om det inte är på detta vis, då frälses vi väl inte enbart genom tron?

Frågeställaren har ställt allvarliga men fina frågor! Domen har en allvarlig sida där det innebär att Gud ska döma människor. Men det är också viktigt att komma ihåg varför Gud dömer. På domens dag ska Gud förinta allt det som är ont, och ge oss ett evigt liv i evig frid och kärlek. Därför är också domen ett uttryck för Guds kärlek och helighet.

Vår utgångspunkt och frälsningen i Jesus Kristus
Frågeställaren lyfter fram frågan på vilka villkor Gud frälser oss. Är det verkligen så att en seriemördare genom tron på Jesus Kristus kan få frälsning? Eller är det så att vi alla börjar från ”rent bord”, och får, efter de val vi gör i livet, belöning eller bestraffning på domens dag?

Utgångspunkten för oss människor är den som vi bekänner gemensamt i en av syndabekännelserna i gudstjänsten: Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi är syndare ända från vår födelse. […] Genom våra synder har vi förtjänat att bli evigt förkastade. (Gudstjänstboken på nätet)

I gudstjänsten bekänner vi för vår Skapare att vi är syndiga. Det betyder också att vår utgångspunkt som människor inte är neutral. Vi börjar inte från ett ”rent bord”. Guds ord säger följande om oss: Vi människor är skapade av Gud till att leva ett liv med honom (1 Mos 1:26-29, Ps 62:2). Men alla människor är syndare och saknar härligheten från Gud (1 Mos 3, Rom 3:9–20). Du och jag är tillsammans med seriemördaren syndens fångar och obenägna att ändra våra egna liv. Utgångspunkten för alla människor, och det finns inga undantag, är att vi behöver hjälp, annars går vi under på domens dag.

Frälsningen i Jesus Kristus erbjuds till varje människa. Ingen är utelämnad, inte ens seriemördaren! ”Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd” (1 Joh 1:7). Att komma till himlen är ingen belöning, åtminstone inte i den bemärkelse att vi gjort oss förtjänta av den. Frälsningen är en Guds gåva genom Jesus Kristus. Syndernas förlåtelse och det eviga livet ges av nåd. Du och jag, och seriemördaren, får sätta vår förtröstan på Jesus. Vi får komma med våra synder till Jesus och förtrösta på att Han låter oss gå fria på domens dag.

God och rättvis! Enligt vilken standard?
I frågan talas det också om en ”mycket god person” och en ”orättvis dom”. Det tyder på att frågeställaren bedömer människor och Guds dom. Även om jag har viss förståelse för att man kan göra så, finns det problem med det. Jag tänker på den här frågan: enligt vilka standarder bedöms människan god och Guds dom orättvis?

Jobs bok visar på en viktig sak. Efter att Job kritiserat Herren för att ha gett honom oförtjänt lidande ger Herren honom svar: ”Var var du när jag lade jordens grund?” (Job 38:4). Herrens svar visar att Job inte är i en sådan position, eller har ett sådant perspektiv på verkligheten, att han kan ifrågasätta eller bedöma Guds rättvisa. Det gäller också oss idag. Om vi människor definierar rättvisa och godhet, då är det möjligt att se Guds dom som orättvis. Men vi är skapade av Gud och är beroende av Honom som gett oss allt. Det betyder också att auktoriteten att bestämma vad som är gott och rättvist inte tillhör oss. Den tillhör endast Gud och Hans ord.

Långläsning

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.