Berättelser ur livet

Gud tjänar mig, och jag får tjäna honom

Hej, jag heter Sebastian Lassila och är 22 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Larsmo men har sedan 2015 när jag började studera vid Hanken bott i Vasa under skolåret.

Jag är den enda pojken bland fem barn i familjen, vilket varit en rolig utmaning. Som tur har jag observerat ett linjärt samband mellan antal år efter min födsel och antalet svågrar inom familjen, vilket varit glädjande!

På fritiden tycker jag om att umgås med min flickvän Elina och andra nära och kära. Jag är även intresserad av motion i alla former och att lära mig nya saker.

Vad​ ​har​ ​kristen​ ​tro​ ​för​ ​roll ​​i​ ​ditt​ ​liv? ​

Kristen tro har alltid haft en central roll inom vår familj eftersom pappa är präst. När man blir äldre blir man mera självständig och förstår på ett djupare plan vad kristendomen innebär och vad ens föräldrar velat föra vidare åt en.

I dagsläget försöker jag ta med min kristna tro överallt där jag rör mig och vill att det skall influera alla delar av mitt liv. Allt från studie- och arbetslivet till framtidsplaner. Det kan innebära att man funderar över vilka saker i ens liv som är till uppbyggelse och vilka saker som för en längre bort från Jesus och Bibelns undervisning.

Var​ ​har​ ​du​ ​ditt​ ​andliga​ ​hem, ​ ​om​ ​du​ ​har​ ​ett?

Mitt andliga hem är i Larsmo församling. Där har jag blivit döpt, konfirmerad och där firar jag vanligtvis gudstjänst. Vid sidan av det deltar jag i verksamhet inom olika väckelserörelser, bl.a. SLEF, LFF och Oasrörelsen.

Vad brinner du för?

Jag brinner för att vi skulle lita på att vi blev Guds barn i dopet och därför får räkna oss rättfärdiga tack vare Jesu gärning. Jag brinner också för att människor skulle få en djupare förståelse för att Gud vill betjäna oss genom sin församling. Där får vi höra evangelium predikas, bekänna våra synder, ta emot avlösning för dem och ta emot nattvarden. Därför tror jag det borde vara allas angelägenhet att kämpa för att vi ska ha en församling att vara delaktig i där vi lever och verkar. Idag har vi lätt att jaga upplevelser istället för att hitta en fast punkt där vi kan engagera oss och verka för Guds rike både inom församlingen och genom vårt dagliga arbete.

Vilken​ ​vers​ ​i​ ​Bibeln​ ​är​ ​speciellt​ ​viktig​ ​för​ ​dig?

Ett bibelställe jag ofta kommer tillbaka till är Efesierbrevet 2:8

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det”

Vi gör ofta misstag och viker bort från Guds väg, men vi får lita på att Gud inte ska tillräkna oss våra gärningar utan istället se oss som rättfärdiga för Jesu Kristi skull.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.