Andakt

Han lyftes upp mot höjden – Kristi himmelsfärd

Idag är det 40 dagar efter påsk och vi firar Kristi himmelsfärdsdag. Det är en viktig högtid för den kristna kyrkan och samtidigt en nationell helg, vilket betyder att vi i Finland är lediga från skolor och arbetsplatser. Det finns däremot inte så många traditioner i samband med denna torsdag. I vissa församlingar ordnas gökottevandring på morgonen, en promenad i skogen för att njuta av naturen och lyssna på gökar. På Kronoby flygfält ordnas alltid flyguppvisningar på Kristi himmelsfärd. Men hur kan vi på något annat sätt stilla oss på den här lediga torsdagen, vad vill den påminna oss om? Vilken betydelse har den här dagen i våra kristna liv?

“När Han hade sagt detta såg de hur Han lyftes upp i höjden, och ett moln tog Honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit Han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett Honom fara upp till himlen.” Apg 1:9-11

Lärjungarna hade efter påskens händelser fått se Jesus många gånger. De fick umgås och diskutera med deras uppståndne Herre och fick även se många under som Han gjorde. Kanske trodde de att Jesus skulle leva vidare med dem och bli gammal här på jorden. Men Han hade också sagt att Han ska lämna dem och Gud ska sända dem den Helige Anden som Hjälparen. (Joh 14:25) Jesus hade fört ut evangeliet åt tusentals människor och Han hade visat på Guds kraft och helande. Han fullbordade sitt verk på korset och i sin uppståndelse.

Nu var det lärjungarnas tur att fortsätta föra ut evangeliet. Också vi som kristna i Finland, mer än 2000 år senare, har fått i uppgift att berätta åt andra om Jesus och frälsningen. Kristi himmelsfärd är en årlig påminnelse om den viktiga missionsbefallningen (Matt 28:16), men samtidigt ett hoppets budskap om att “Han ska komma igen på samma sätt”. (Apg 1:11) Vi får med glädje, förväntan, och utan rädsla se fram emot den dag Han kommer tillbaka i härlighet.

Vi får också komma ihåg när vi firar Kristi himmelsfärd att det inte handlar om att Jesus lämnade oss och nu är mera frånvarande än då Han levde som människa på jorden. Istället är Han i allra högsta grad närvarande hos alla som tror på Honom. Både genom Hans ord, i kyrkans sakrament men också helt konkret genom den Helige Ande som vi får ha i våra hjärtan.

På Kristi himmelsfärdsdag steg Jesus upp till himlen av egen kraft. Gud upphöjde Honom över allting i makt och härlighet och gav Honom namnet över alla namn. (Fil 2:9) Nu sitter Han och regerar på Gud Faderns högra sida. Han ber för oss, för vår talan, och har också lovat: “Jag är med er al­la da­gar till ti­dens slut.” (Matt 28:20)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.