TRO & LIV

Bot och fasta

Bakgrundshistoria till askonsdagen

Askonsdagen inleder fastetiden och de flesta känner till att fastan som kulminerar i firandet av Jesu uppståndelse är 40 dagar lång. Vilket är sant om man underförstår vissa saker och det är själva orsaken till varför vi har askonsdagen. För om du räknar hur många dagar det är från askonsdagen till uppståndelsesöndagen/påskdagen kommer du märka att det är 46 dagar och inte 40. Talet 40 är starkt symboliskt laddat, Israels folk vandrade 40 år i öknen och Jesus fastade 40 dagar i öknen. Av den orsaken ville kristna fira en 40 dagar lång förberedelseperiod innan påsk men enligt gammal kristen tradition fastar man aldrig på söndagar eftersom söndagen är en speciell glädjens dag eftersom det var den dagen Jesus uppstod. Av den orsaken valde påven Gregorius den store år 601 att flytta fastetidens början från 40 dagar till 46 så att man skulle kunna fasta 40 dagar utan att behöva göra det på söndagarna innan påsk.

Askonsdagen 2020

Det är svårt att fasta för vi vill så ogärna avstå från vår lyx. När man fastar en kortare tid innebär det oftast att man helt avstår från att äta och när man har en längre fasteperiod som 40 dagar innebär det oftast en enklare kost i form av vegetarisk eller vegansk. I vårt köttälskande land med kött i överflöd och till ett rimligt pris förknippas vegetarisk eller vegansk kost oftast som ett dietval och man glömmer lätt att kött klassas som en lyxprodukt och förr i världen och på många ställen idag också är en lyxprodukt i bemärkelsen något man kan leva utan. 

Att avstå från att äta eller förenkla sin kost är ett sätt att göra sig medveten om sin bundenhet. Hur ogärna vi vill ge upp något jordiskt. Att fasta ger oss en nykter insikt i detta och övar oss att mer och mer kunna avsäga oss en osund kärlek till det jordiska. Martin Luther har sagt att man skall ha hjärtat i himlen och handen på plogen. Genom att fasta får man mera tid också att spendera i bön och bibelläsning och således påminna sig om det himmelska och se till så ens hjärta förblir i himlen. Att fasta är något andligt som påverkar både ens kropp och själ. 

Mitt råd till dig som vill fira fastan och är ny med det är att kom ihåg att är man ovan är det lönt att börja lätt och trappa upp sen. Som första steg kan man ta att aktivt fira fastan genom att delta i mässan på askonsdagen och gå till kyrkan varje söndag. Vill man ta ännu ett steg kan man sätta undan en viss tid för bön, bibelläsning och bikt. Ett ytterlige steg är att dra ner på konsumtionen av något man vet får för mycket tid av en. Sen kan man även göra faste åtgärder på sin kost. 

Vi lever i en mikropizza-tid d.v.s. vi vill och förväntar oss att allt ska bli färdigt snabbt därför är kanske fastan ännu mer utmanande för oss än tidigare generationers kristna. Visst kan det komma starka andliga upplevelser genom att man håller fastan men poängen ligger inte där. Utan poängen ligger i  att man blir formad genom tuktan till att mer och mer likna Jesus, vars avbild finns i en. Denna process tar tid och kan endast möjliggöras genom en kärlek till Jesus, när vi fokuserar på vår frälsare och Herre då verkar den helige Ande i oss och vi blir luttrade fria från slagg. 

Därför får du nu i gå in i fastan 2020 med tacksamhet, förväntan och glädje. Tacksamhet och glädje över att Gud låter dig komma till insikt om din synd, tacksamhet och glädje över att Jesus säger ”du är min”, tacksamhet och glädje över att du har del i Jesu uppståndelse och förväntan på det nya livet, evigheten med Gud som börjar redan här. En välsignad fastetid allihopa!  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.