Andakt

Kallelsen till Guds rike

För två tusen år sedan sa någon två ord som förändrade världen. Det var egentligen inte särskilt märkliga ord, utan helt vardagliga. Orden sades åt några enkla män, som arbetade med sina händer och förtjänade sitt levebröd.

”Följ mig!”

Det var Jesus, en snickargosse från Nasaret, som sa orden. Alla som hörde honom fick förändrade liv. ”Genast lämnade de näten och följde honom.” (Matt 4:20) De lämnade tryggheten bakom sig och följde sin nya mästare.

Samma sak säger han åt varje människa. Ja, också åt dig och mig. Idag kallar han på dig till gemenskap med sig, precis som han kallade på lärjungarna. ”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.” (1 Kor 1:9)

Hur ser det då ut i praktiken, livet i gemenskap med Gud?

Vissa saker är självklara, som att vi får lyssna till honom i hans Ord, Bibeln, be till honom och lovsjunga hans namn i gudstjänster och på kristna möten. Den tidiga kristna kyrkan levde så här: ”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.” (Apg 2:42) Så bör vi alla leva livet i Guds rike.

Men ibland kan det vara svårare att veta hur man ska handla som en Jesu lärjunge. Kanske undrar vi som Tomas: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” (Joh 14:5) Men Jesus gav ett klart och rakt svar: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)

För en kan Jesu kallelse leda till att man börjar berätta om Jesus för andra, kanske som missionär, präst eller predikant? Men alla har inte sådana uppdrag, utan livet i Guds rike är i vardagen. Att sköta sitt arbete, ta hand om sin familj eller tjäna andra människor hör också Guds rike till!

Jag har mött många kristna som är oroliga för att de har ”tråkiga” liv. De ser omkring sig hur unga och frimodiga kristna reser ut i världen och missionerar, och så ser de på sina egna ”tråkiga” liv och funderar om de verkligen gör någon nytta i Guds rike. Paulus kan ge ord av uppmuntran: ”Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad.” (1 Kor 7:20) Vi behöver inte krampaktigt söka efter äventyr eller stora och fina uppdrag. Nej, Guds rike har användning för dig just där du är just nu! Och livet i Guds rike är alltid ett äventyr – var så säker!

Ibland är det förstås svårt. Vi oroar oss för hur vi ska göra med svåra beslut och otrevliga situationer. Då får vi gripa tag i Jesu ord om att han är vägen. Vi får följa honom också genom det svåra, lyssna till hans röst och följa hans goda vilja. Kom alltid ihåg Jesu ord!

”Följ mig!”

Vi vet att den vägen leder till himlen, men vi vet inte hur den kommer att se ut. Men det är säkert att “Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” (Ps. 119:105)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.