Hört

Build my life – Housefires

På nyårslägret 18-19 I Karleby fick jag, med sju andra fantastiska personer, leda lägerdeltagarna i lovsång. Innan lägret hade vi satt ganska mycket tid åt att välja sånger och av dessa sånger var det en som satte sig extra djupt i mitt hjärta. För mig har denna sång blivit ett slags soundtrack för det nya året 2019. Sången heter Build My Life och framförs, bland andra, av Housefires. Housefires version av sången är ganska avskalad och producerad på ett sånt sätt att församlingen hörs bra i mixen. Detta ger ett varmt och familjärt sound till hela albumet som Build My Life finns på.

I sångens första vers sjunger vi om den som alla sånger, all lovprisning och varje andetag tillhör: Vår himmelske far som skapat allt och alla. Mina tankar förs till Psaltaren 66:8-9: Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt, ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla.

I andra versen sjunger vi om namnet över alla andra namn, nämligen Jesus. Jesus som är den enda räddningen för mänskligheten. I Johannesevangeliet 14:6-7 står det: Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom”

I refrängen ber vi att Gud skall öppna upp våra ögon och visa vem han är. Vi ber att vi skall bli fyllda av Faderns hjärta och att vi skall fyllas av Faderns kärlek så att vi kan älska andra. I Johannesevangeliet 15:16-17 står det: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.

Jag försökte ta reda på lite information om sången och i den processen kom jag över en video på Youtube där det talas om sångens uppkomst. Det kommer fram att bridgen (bryggan/ sticket) i sången var det första som skrevs och att det tog ganska länge att få ihop resten av sången. Det är då kanske inte så konstigt att sångens titel återfinns i bridgen. I bridgen sjunger man om den säkra grund som vi får bygga våra liv på och just därför tycker jag att det är så bra att inleda det nya året med orden från bridgen.

I will build my life upon Your love
It is a firm foundation
I will put my trust in You alone
And I will not be shaken”

Gott nytt år 2019!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.