KULTUR

“Christ is mine forevermore”

Musik är en av de gåvor vi har fått här på jorden som vi också ska få njuta av i himmelen, därför är det inte så konstigt att musiken alltid har haft en central plats i kyrkan. Vi uppmanas också flera gånger i bibeln att lovsjunga Guds namn, som t.ex i Psalm 30:5 ” Lovsjung Herren, ni hans trogna, prisa hans heliga namn!”. Faktum är att alla psalmer i Psaltaren är skrivna som sånger, så där har vi goda råd på hur en kristen sång eller psalm kan se ut. 

När vi läser igenom psalmerna så märker vi fort att de kan se ganska olika ut i innehåll, det är allt ifrån klagopsalmer till rena lovsånger. Men något som förenar sångerna är att de talar sant om Gud, och de talar sant om livet. Det är sådana äkta sånger som fastnar hos mig, de som inte försöker att försköna kristenlivet, utan som är ärliga samtidigt som de förmedlar hopp och tröst hos Gud.

För ett tag sedan kom jag över ett kristet lovsångsband som heter CityAlight, och jag blev överraskad över den goda teologin i texterna som talar sant om både Gud och livet. CityAlight verkar ha sitt ursprung ifrån en lågkyrklig anglikansk kyrka i Australien, som vill förmedla ett tydligt bibliskt evangelium. Det är viktigt för mig att både sången och artisten står för en biblisk evangelisk frälsningslära eftersom artisten ofta har ett stort inflytande på lyssnaren. 

Det är särskilt två sånger av CityAlight som jag fastnade för: ”Yet not I, but through Christ in me” och ”Christ is mine forevermore”. Här tänkte jag skriva lite om ”Christ is mine forevermore:

Sången börjar med den ärliga strofen: Mine are days that God has numbered, I was made to walk with Him, Yet I look for worldly treasure, And forsake the King of kings”. 

Här blir vi påminda om Guds ursprungliga goda plan med oss, samtidigt som vi blir påminda om vår syndiga natur som inte vill ha med Gud att göra. Vi vill så gärna gå vår egen väg, och tror att vi klarar oss bättre på egen hand borta från Gud. Men sången slutar inte där, utan fortsätter direkt och pekar på honom som är vårt hopp i denna hopplösa situation: But mine is hope in my Redeemer, Though I fall, His love is sure, For Christ has paid for every failing 

Vidare i vers två och tre påminns vi om realiteten vi kan möta här på vår pilgrimsvandring, både sorger som vi inte förstår oss på, och lidande och förföljelse för Jesu namns skull. Också här blir vi påminda om Guds löften som han gett åt sina barn: ”I know my pain will not be wasted, Christ completes His work in me” och ”He has said He will deliver, Safely to the golden shore”

Uttalet från Jesus summerar sången på ett bra sätt: ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen” – Joh 16:33f

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.