TRO & LIV

Den dolde Guden

Jag möter en motgång som känns så hård att det inte finns något ljus på andra sidan tunneln. “Om Gud bara hade uppenbarat sig så visste jag att han fanns och vad han vill”. Det att Gud är osynlig och, ibland, känns långt borta är Guds val. Han gör det för att lära oss saker. Han gör det för att leda oss till det himmelska hemmet.

Gud är aldrig långt borta. Tvärtom är han närmare än allt på jorden. Han känner oss utan och innan. Han överger oss aldrig. Ändå kan det kännas som att han är långt borta. För våra känslor kan leda fel, känslan kan tala emot det Gud lär. Där finns en fara.

Ifall jag slutar känna Guds närhet och har svårt att tro får jag först söka den levande Guden. Har jag verkligen tillbett Gud, eller har jag tillbett min egen fantasi? Ifall jag lämnat delar av Guds vilja för mitt liv ska jag veta att Gud är mycket svartsjuk. Han tolererar inte andra gudar vid sidan av honom. Han har tålamod men han vänder sig också bort ifrån oss av kärlek till oss. När vi väljer att vända oss från Gud får vi känna hur livet utan honom är. En del har förhärdat sitt hjärta så starkt att de vandrar ännu längre bort. Andra börjar sakna gemenskapen med Gud.

Vi är alla bortsprungna ur Guds gård. Alla syndar vi. Därför förtjänar ingen av oss Guds närhet. Av denna orsak ska vi aldrig anklaga Gud för att vissa människor “fick så orättvist liten chans”. Guds nåd är en gåva till oss. Vi får alla mera än det som är rättvist. Att solen gick upp i morse är redan mera nåd än vi förtjänar.

Ändå kallar Gud oss tillbaka som allra mest när han känns mest avlägsen. Ty det att han känns fjärran tydliggör min längtan efter honom. Han vill lära mig att det är den levande Guden jag vill ha. Jag vill inte ha en blandning av Gud och av allt annat. Om Gud alltid känns nära finns en risk att jag slutar omvända mig till Gud och slutar rengöras från mina synder. Därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. (2 Kor 12:10)

“Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.” (Heb 11:1)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.