Berättelser ur livet

Den värdefulla singeltiden

Längtan efter en livskamrat börjar oftast i ganska tidig ålder. För mig började den vid 14-års åldern och jag tänkte att när jag är 18 år vill jag vara gift. Här får jag nog tacka min Skapare att det inte blev så i mitt fall.

Att få vara singel är ett ypperligt tillfälle att få lära känna Jesus och verkligen få en djup och personlig relation med honom. När man går och längtar och ”söker” efter sin livskamrat kan man lätt börja tänka att ”bara jag hittar min livskamrat så kommer allting annat att ordna sig”. Här skulle jag vilja säga STOP och NEJ. Om man tror att en pojkvän/flickvän kommer att fylla all din längtan och fylla alla dina behov, då kommer man att bli besviken.  Vi människor är bristfälliga men det är inte Jesus, Han är den som kan och VILL möta alla dina behov. Han vill göra dig hel och möta den innerliga längtan du har att bli accepterad och älskad. Det är ju också Han som har skapat oss och därför är det också Han som vet bäst hur våra behov skall bli bemötta.

Jesus säger: ”be och ni skall få”. Jag bad en gång till Jesus att ”gör mig till den kvinna som du vill att jag skall bli”. Efter det började saker hända. Gud har fått och får rensa bort det som Han vill (orena och felaktiga tankar, fel bild om vem Gud är etc) och istället ge mig det som jag behöver (sanningen som är Guds ord, frid, glädje, nytt hopp) och jag har fått se massor av Guds löften gå i uppfyllelse i mitt liv.

Jag förstod inte förut vad som menades med ”Guds frid som övergår allt förstånd” eftersom jag under en del av min tid som singel inte mådde bra och slogs med jobbiga tankar som gjorde att jag hade sådan ofrid. Det var då som en vän sade till mig att ”du ska släppa kontrollbehovet och låta Gud styra båten”. Då förstod jag att jag ska låta Gud vara Gud och lita på att Han tar hand om de jobbiga sakerna och istället vill han ge mig frid! Det var då som jag bestämde mig att även fast det stormar omkring mig och jag har sådan ofrid så bestämmer jag mig för att lita på Gud istället för att kämpa själv.

Efter det fick jag frid i mitt liv. Jag fick veta vem som ska vara Kungen i mitt liv, nämligen Han som känner mig bättre än jag själv. Många gånger tror vi att vi känner oss själva bäst men försök inte att utmana Gud, Han vet hur många hårstrån vi har på huvudet. Sakta men säkert började min identitet formas, vem jag är i Jesus och det är den identiteten som håller och den identiteten som man mår allra bäst i.

När man funnit en personlig tro på Jesus och då går in i ett förhållande, då kan man ge så mycket mera av sig själv än om man går in i ett förhållande med mycket ouppklarat livsbagage. Visst finns det undantag.

Med detta vill jag säga, ha inte för bråttom med att hitta din livskamrat, sök istället Guds rike och Hans rättfärdighet så skall du få allt det andra.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.