TRO & LIV

Duger jag inför Gud?

En fråga vi alla nog ställt oss även om den kanske inte varit formulerad såsom jag framställer den här är frågan: Duger jag inför Gud? Vad ligger bakom dem frågan, vad är det som har fött fram den frågan. Jag ser framför mig en bild av hur ett litet barn men osäker och ynklig blick ser på sin förälder och ställer frågan: Duger jag? 

Vad är det vi egentligen frågor? Vi frågar är jag älskvärd, äskar du mig och får jag vara med? Vi ställer frågan för att vi är osäkra. Vi är medvetna om att våra prestationer inte håller det mått vi skulle önska. Vi är vana med att bli värderade utifrån våra prestationer. Presterade jag tillräckligt bra på träningen så att jag får vara med och spela match? Gjorde jag tillräckligt bra på provet så jag fick godkänt eller kom in till skolan? Var jag tillräckligt rolig att umgås med så att de tar kontakt flera gånger? 

Alla dessa frågor kan göra oss otrygga och osäkra. De kan gnaga och äta upp vår glädje, sömn etc. 

Jag vill dela med mig från en händelse när jag gick en lärjungaskola. På en lärjungaskola är det mycket tal om Gud och de som går den längtar efter Gud. Ofta är man när man går en lärjungaskola som bruden i Högavisan. Denna långa kärleksvisa har en djupare botten än endast kärleken mellan ett nyförälskat par. Den säger något också om Guds folks relation med Gud och den enskildes relation till Gud. Det står i höga visan att bruden gick runt och sökte sin brudgum ” Har ni sett honom som min själ har kär?” (Höga V 3:3) 

Så är det ibland, vi söker Jesus som vi har så kär och känns han långt borta. Jag var inne i en sådan fas och någonting läraren sa triggade igång denna hjärtesorg hos mig: Duger jag!!? Det jag minns är att jag började ställa en del frågor och efter en stund brast jag i gråt. Läraren avlägsnade sig genast från katedern, kom fram till min pulpet, böjde sig vid min sida och höll om mig samtidigt som han sa: God is saying that he is pleased with you. Översatt betyder det ”Gud säger att han är nöjd med dig”. Engelskan pleased skulle också kunna översättas med tillfredsställd. 

Gud ville förmedla i den stunden att han inte stod på avstånd med en massa krav som jag inte nådde upptill. Han är inte en brudgum som har sprungit och gömts sig och som är missnöjd med sin fru. Nej, Gud kommer emot oss! Gud är som pappan i liknelsen om den förlorade sonen som springer emot sin pojke som gjort bort sig ordentligt, kramade om honom och kysste honom såsom seden är i mellanöstern. Det är mig och dig Gud springer emot, han gläds över att se oss, han kramar om oss och ger oss kyss likt pappor än idag ger till sina småbarn som de håller i famnen. Gud är som en brudgummen som bubblar över med kärlek till sin brud och tar henne till sig, smeker henne ömt och ger henne ett hem. Du är den Gud vill ha nära sig, du är den som Gud vill ge allt han har. 

Duger du inför Gud? Ja, du duger och inte bara det. Du är förträfflig, helt mitt i prick, helt underbar. Gud längtar efter dig, han är inte missnöjd. Du är ju trots allt hans eget verk. Han ville dig därför skapade han dig, och han dog och uppstod för dig därför att han vill spendera evigheten med dig. Du har en värdighet som är helig, okränkbar. 

Tänkt dig att du har en jättefin vas som du fått ärva av en person som varit dig mycket kär och som nu är avliden. Den vasen har en stor värdighet i dina ögon och därför använder du den till sådant som är vasen värdigt. Det vill säga, i den står de finaste nya blommorna. Den vasen kommer fram när det är fest. Du har den inte i garaget mellan massa bråten och fyller den med spillolja. Det skulle inte vara vasen värdigt, det skulle vara under dess värdighet. 

Så är det med dig och mig. Vi har en hög värdighet men ofta så slänger vi ner oss själva i garaget mellan hammare och spik och riskerar att slå sönder oss själva och så fyller vi oss själva med massa spillolja. 

Vår själ är känslig, vi skall vara rädd om vårt inre och yttre. Den helige Ande påminner oss om att vi inte ska fylla oss med spillolja, d.v.s. diverse synder. När Gud pekar på synder i vårt liv är det för att han vill och tänker tvätta bort spilloljan. När djävulen pekar på spilloljan i våra liv vill han att vi ska slå sönder oss själva med hammare och hälla mer olja över oss.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.