Rättfärdig genom tron

Förra söndagens tema var ”förlorad och återfunnen” och en av texterna är hämtad från Romarbrevet 4:1-8. Där står det följande:

Vad ska vi då säga att Abraham fann, vår förfader efter köttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud. För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet.

Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd.

Det är väldigt enkelt och naturligt för oss människor att alltid tänka att den kristna tron handlar om att leva upp till en viss standard för att vara värdig inför Gud. Det är som att man skulle ha en lista med saker som ska kryssas av och när det är gjort så kan man kalla sig kristen. När man har denna syn kan det vara väldigt tungt att leva som kristen eftersom man hela tiden ser mer och mer i sig själv som inte klarar av att leva upp till kraven som man ser att Jesus genom sitt eget exempel har gett oss.

Vissa som har denna syn har kanske någon gång varit intresserade av att lära sig mera om den kristna tron och längtar efter en djupare gemenskap med Gud, men eftersom de endast ser tunga bördor i den kristna tron så vågar de aldrig ge det en chans utan väljer istället att försöka leva så som om Gud inte fanns.

Så hur ligger det till? Ska vi alls fokusera på att göra något gott och hålla oss till Guds bud? Utan tvekan är svaret ja! Men frågan som vi måste ställa oss är på vilka grunder vi ska göra det?

Vi ska göra det för att Gud har kallat oss till ett nytt liv tillsammans med honom. Vi är kallade att bli mera och mera lik honom. Detta brukar man kalla för helgelse. Det betyder att vi genom att ta del av Guds ord och hans gåvor låter dem påverka oss till det bättre. Så att vi kan leva mera och mera enligt det liv som Gud har kallat oss till. Men i allt detta är vi samtidigt saliga och rättfärdiga inför Gud. Inte av oss själva utan endast tack vare Jesus död på korset för våra synder.

Vi var alla förlorade men genom dopet och tron så är vi återfunna. Låt oss då leva i tacksamhet och hålla oss nära honom som gav oss livet åter. Han vill också påverka oss och hjälpa oss att göra mera goda gärningar mot Gud och mot varandra. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.