KULTUR

En fråga om tro

En kort film som är lätt att titta på men som kan leda till djupa funderingar och diskussioner om man ser den flera gånger.

A matter of faith handlar om en flicka, Rachel, som växt upp och ska flytta iväg för att gå på college. Hennes föräldrar Stephen och Kimberly är oroliga när hon inte valt en kristen skola men eftersom hon vill bli apotekare har hon valt en skola som har ett bra utbildningsprogram. När hon kommer till den nya skolan och tar biologilektioner märker man att hennes teistiska världsbild inte alls överensstämmer med det som lärs ut på lektionerna.

Rachels lärare i biologi heter professor Kaman. Under den första biologilektionen tar professor Kaman fram en höna (mjukisdjur) och ett ägg och ställer klassen en fråga: Vad kom först, hönan eller ägget? Frågan öppnar upp för eftertanke och diskussion. Utan ägg ingen höna men utan höna inget ägg. Vad betyder detta för oss? Till att börja med kan man argumentera så att ifall det finns en skapare så är det ingen skillnad om ägget eller hönan kom först. I slutändan kommer en höna att lägga ägg och flera hönor blir till oberoende om den första hönan kom ur ett ägg eller inte.

Poängen med hönan eller ägget frågan är denna: Om man argumenterar för att ägget kom först så antar man evolution, dvs. att det som är ett ägg någon gång varit något annat levande men att det utvecklats till en höna. I detta fall antar man även att ägget kommit till från levande organismer, som i sin tur har kommit till från icke levande organismer. Om man argumenterar för att hönan kom först så menar man att hönan måste ha funnits där i början för att lägga de där första äggen så att flera hönor skulle komma till liv. Vidare så är inte evolution en del av ekvationen om man tror att hönan kom först för man antar ju att hönan funnits där hela tiden. Förhoppningsvis klarnar nu min poäng om att Gud kunde ha skapat antingen ägget eller hönan först.

När Rachels pappa får reda på vad som händer på Rachels biologilektioner tar han ett snack med professor Kaman. Diskussionen mellan Stephen och professor Kaman slutar i att Kaman föreslår att de skall hålla en offentlig debatt med rubriken ”Evolution vs. Creationism” och så blir det. Under debatten får Stephen hjälp av en professor Portland (f.d. biologilärare på Rachels skola).

Kontentan av debatten i filmen var att man tvingas ”välja sida”, eller specifikare uttryckt, tro på en värld som är skapad av Gud eller tro på evolutionsteorin och därmed tro bl.a. att levande organismer har utvecklats från icke levande organismer. I filmen konstaterar professor Portland att man inte kan slutgiltigt bevisa varken evolutionsteorin eller Guds existens och det att Han skapat jorden med allt vad som lever på den.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.