TRO & LIV

Får en kristen använda sitt förnuft?

Varför behöver vi kristna tänka så gammalmodigt om t.ex. äktenskapet och prästämbetet? Ska vi inte tänka lite själva också? Nog verkar det vara så att en kristen får använda sitt förstånd när det gäller t.ex. den egna ekonomin, men hur är det när man samtalar om kristen tro, etik och moral? Ska inte en kristen då också använda sin hjärna och sitt förstånd, eller ska man då lägga sin hjärna i garderoben? Hur är det? Hur ska en kristen förhålla sig till förnuftet?

Du ska använda ditt förstånd!

Jesus själv sa så här: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk 10:27) En kristen ska använda sitt förstånd, så står det i själva dubbla kärleksbudet. Förståndet är en fin gåva som du har fått, och när du använder det så tjänar du Herren Gud.

Med andra ord, man får tänka själv. En kristen har fått förståndet till att tänka med, och det ska vi ta på allvar. Och det här inget nytt. Kristna har genom tiderna lyft fram hur viktigt det är att en kristen söker förståelse för vad man tror och tänker på.

Ditt förstånd har inte sista ordet

Men förståndet och tänkandet är ingenting självklart. Det är inte självklart att förståndet är något man kan lita på. Som kristna tänker vi att vi är skapade, men också syndiga. Förståndet kan bedra oss. Genom tiderna har filosofer, också icke-kristna filosofer, försökt svara på frågan om vi kan lita på vårt förstånd. Det kallas i filosofin för epistemologi. 

För en kristen är Guds ord högsta auktoritet. ”Varför det? Varför inte förståndet?” kanske någon tänker, ”Ska man inte tänka själv?”. Javisst! Man ska tänka själv, men det du tänker med är skapat av Gud. Det finns alltså någon som har skapat dig och din hjärna. Det finns någon som förstår sig bättre på ditt förnuft än du själv gör det. Det finns någon som vet bättre på hur man ska tänka än dig själv. Det redan borde ge dig en liten ödmjukhet till ditt eget förstånd. Det finns saker som övergår ditt förstånd.

Bibeln och förnuftet

Jesus ber så här till Gud när han talar om sina lärjungar: Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. (Joh 17:17) I kristen tro har man alltid tänkt att Guds ord, Bibelns ord, är en uppenbarelse från Gud. Bibelns ord är ord som Gud riktar till oss människor, och där lär vi känna, inte bara Gud, utan också oss själva. Och om Bibelns ord är Guds ord, så är det tillförlitligt. Ja, Bibelns ord är mera tillförlitligt än min hjärna och mitt förstånd. Det betyder att din hjärna, ditt förnuft, och dina tankar aldrig får härska över Guds ord.

Bibeln är alltså det viktigaste för dig när du försöker förstå vem du är, vem Gud är, och vad Han vill av ditt liv. Men det betyder inte att du ska kasta bort förståndet. Nej, tvärtom! Du ska använda ditt förstånd till att försöka förstå vad som finns i Bibelns ord. Din hjärna får vara en tjänare till Guds ord. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.