TRO & LIV

Född är frälsaren och förlossaren

Idag firar vi den stora dagen då Världens skapare blev en del av skapelsen, “Ordet blev kött och bodde bland oss” – Joh 1:14.

Detta är goda nyheter för oss, men varför?

Faktum är att Guds inkarnation (Gud blir människa) är helt avgörande för vår frälsning.

Jag vill här nämna några (men långt ifrån alla) av de viktigaste orsakerna till varför det är så.

 

  1. Människosläktet är under en dödsdom på grund av synden.

Eftersom Adam syndade mot Gud och syndens lön är döden, så blev alla av Adams efterkommande lagda under samma förbannelse som honom. Detta kallar vi idag för arvsynden.

“Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.” – Rom 5:12

 

  1. Gud är rättfärdig i sin dom.

Gud dömer alltid den som har brutit mot lagen, skulle han inte göra det så skulle han inte vara en rättfärdig domare. Tänk dig att någon har stulit något från dig och sedan får du höra att domaren har låtit tjuven gå fri! Vi skulle med rätta säga att den domaren är korrupt, eftersom han ser mellan fingrarna på ett sådant brott utan att du har fått upprättelse.

 

Vi står nu inför ett dilemma: Det står nämligen skrivet att “Alla har syndat och saknar rättfärdigheten från Gud” – Rom 3:23.

Samtidigt står det skrivet att Gud vill “att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” -1Tim 2:4

Så hur ska Gud lösa detta problem och samtidigt förbli en rättfärdig domare?

Svaret är att Gud tar straffet på sig själv! Detta gör han genom att bli människa för att sedan i människans ställe lida det straff som vi egentligen skulle lida. 

Man kan säga att Jesus är vår ställföreträdare! Han byter plats med oss. Jesus Kristus tar på sig våra synder, och vi får hans rättfärdighet i utbyte.

“Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” – Jes 53:4-5

“Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många (alla människor) dog genom en endas fall (Adam), så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många (alla människor) genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.” – Rom 5:15 

 

O du saliga, o du heliga

Jordens fröjdfulla högtidsdag!!

Ära ske Herran nära och fjärran!

Änglar förkunna Guds välbehag.

 

Född är Frälsaren och förlossaren,

Kristus, Herren i Davids stad.

Kommen är friden, himmelska tiden

nu är fullbordad. Min själ, var glad.

 

Gåvor heliga, outsägliga

ger oss Gud av barmhärtighet.

Krist vare hälsad! Världen är frälsad.

Fröjda, fröjda dig, o kristenhet!

 

– Psalm 28 i finska Psalmboken

Fröjda, fröjda dig, o kristenhet!

 

– Psalm 28 i finska Psalmboken

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.