TRO & LIV

Gud möter genom yttre medel – del 2

I artikelns första del, https://www.ungitro.fi/gud-moter-genom-yttre-medel-del-1/, konstaterade vi att Gud verkar med oss människor genom yttre medel: genom Ordet, avlösningen, dopet och nattvarden. Därför tror vi att Kristus genom sin församling kallar män som på hans uppdrag och befallning talar Guds Ord, delar ut sakramenten och förlåter synder i församlingen. Vi brukar säga att Gud verkar med oss genom sina nådemedel. Kristus har gett oss det lästa och predikade Ordet, dopet, nattvarden och avlösningen för att skapa, styrka och bevara tron i våra hjärtan. Nådemedlen är evangelium. Genom nådemedlen förmedlas Guds gåva till oss: Syndernas förlåtelse, tron och det eviga livet. 

När vi ser på dessa nådemedel ska vi inte i första hand tänka och fokusera på vad jag gör: att jag är en flitig bibelläsare, att dopet är en lydnadshandling eller en offentlig bekännelse av min tro, eller att fokus i nattvarden är vad jag gör – nej det som är i fokus är Guds verk med mig. Gud talar till mig genom Ordet, ”den som lyssnar till er, lyssnar till mig” (Luk. 10:16). Gud döper, såsom katekesen lär oss: ”Men att döpas i Guds namn, det är att döpas icke av människor, utan av Gud själv. Och fastän det sker genom en människas hand, är därför dopet i sanning Guds eget verk.” (Stora katekesen). Kristus ger sin kropp och sitt blod i nattvarden, ”Tag och ät! Detta är min kropp, som blir utgiven för er….Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Allt det här gör Kristus för att du och jag ska tro evangelium. 

I många kristna samfund är fokus riktat inåt människan. Man söker och fokuserar på människans inre och hennes inre liv. Här kan vi se en parallell till vår tids anda där vi uppmanas att söka djupt inuti oss själva för att hitta vårt sanna jag. Men utgångspunkten för detta är ju att lösningen finns i oss själva. Som kristna har vi ju en helt annan förståelse! Lösningen på människans djupaste problem finns inte hos henne själv. Räddningen behöver komma utifrån. Och räddningen har kommit utifrån genom Jesus Kristus. 

Att fokusera på sitt inre eller söka i sitt eget hjärta när det kommer till tron leder oundvikligen till förtvivlan eftersom människan är osäker och svag. Herren säger genom profeten Jeremia: ”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt.” (17:9) Därför är det en stor tröst för oss att hjälpen kommer utifrån oss själva. När Gud verkar med oss genom Ordet och sakramenten finns en visshet och en objektivitet som vi kan hålla fast vid. Genom nådemedlen kommer Kristus till oss, delar ut sin nåd och förlåtelse till alla som tror. För detta får vi tacka Gud att han i sin vishet och nåd har gett sin församling dessa yttre, säkra medel till hjälp under vår vandring. Som kristna behöver vi församlingen där dessa nådemedel finns.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.