FRÅGOR & SVAR

Är sakramenten nödvändiga för frälsning?

Fråga: Paulus säger i Romarbrevet 3: “Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.” Min fråga lyder: Vilken betydelse har sakramenten (dop och nattvard)? Hör de under laggärningar? Dvs är dopet (och nattvarden) en nödvändighet för frälsning?

Vilken betydelse har sakramenten? 
När vi talar om sakrament kan det vara bra att påminna oss om det som kallas för nådemedel. Det är medel som Gud använder sig av för att ge människor sin nåd, där Gud skänker oss sin frälsning och syndernas förlåtelse. De här medlen är Guds ord, dopet och nattvarden. Sakramenten är alltså nådemedel där Gud ger oss nåd.

Det här är viktigt när vi tänker på vad Martin Luther skriver i sin Lilla Katekes. I förklaringen till den tredje trosartikeln förklarar Luther fint innebörden i t.ex. Rom 3:9–20: ”Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus […]”. Att tro, att komma till Kristus med sina synder och tillämpa Kristi försoning för egen del, är något vi inte gör av egen kraft. När vi inte av egen kraft kan ta emot Guds frälsning i Jesus Kristus, skänker Gud frälsningen till oss genom nådemedlen och väcker tron på Honom.

Gud har inte ”bara” frälst oss från synd och död genom Jesus Kristus, utan kommer till oss också idag. I nådemedlen, i sakramenten, möter Gud oss genom sin helige Ande och skänker oss den frälsning som Jesus Kristus har vunnit. Han ger oss syndernas förlåtelse och, på samma gång, hjälper oss att ta emot syndernas förlåtelse.

Hör sakramenten under laggärningar?
Sakramenten hör inte under laggärningar, tvärtom! När vi ser vilken betydelse sakramenten har är de renaste evangelium. I sakramenten möter Kristus oss genom sin Ande och ger oss nåd. Tänk på löftena förknippade med dopet och nattvarden:

Om du har blivit döpt får du lita på Guds ord, att du i dopet fick ”synderna förlåtna” och ”den helige Ande som gåva” (Apg 2:38). Du får lita på löftena förknippade med nattvarden: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen” (Joh 6:54). Du får också lita på att Gud möter dig med sin nåd i Guds ords predikan, där han föder oss ”till liv med evangelium” (1 Kor 4:15).

Sakramenten är tillsammans med Guds ord det som ger tron kraft. Evangelium, löftena, som ges genom Guds ord och sakramenten ger tron ett innehåll där tron får vila.

Är dopet (och nattvarden) en nödvändighet för frälsning?
I Mark 16:16 står det så här: ”Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd”. Här fokuserar vi på det som blir sagt om dopet, dvs. att den som tror och blir döpt också ska bli frälst. Dopet är tillsammans med tron en nödvändighet för frälsning.

Nattvarden är däremot inte nödvändig för frälsning. Gud har gett många redskap för det kristna livet, där nattvarden är ett och Guds ord ett annat (se t.ex. Apg 2:42). Det betyder inte att vi ska ringakta nattvarden. Med tanke på att Herren själv tjänar oss där är det naturligtvis för vårt bästa om vi tar del av den så ofta vi kan.

Du kan läsa mera om dopet här, och nattvarden här.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.