TRO & LIV

Guds omsorg

En sak vi kan vara säkra på är att Gud har omsorg om oss. Bibeln är full av sådana löften. När jag tänker på Guds omsorg kommer jag att tänka på en särskild händelse i mitt liv där jag fick uppleva Guds omsorg och beskydd riktigt konkret.

Året var 2016 och jag skulle åka till Kenya som missionärspraktikant. Jag bestämde mig i januari att jag åker iväg på resan och i september samma år skulle jag åka. Under året hände flera terroristattacker runt om i världen och bland annat på flygplatser och många människor dog och blev skadade.

Terroristattackerna skrämde mig mycket. Jag skulle nämligen landa på så många flygplatser innan jag skulle vara framme i Kenya så jag tänkte att chansen att terroristerna slår till igen just när jag är på resa är stor. Ja, jag var mycket rädd och ängslig och lusten att resa iväg var inte stor.

Till sist bad jag en vän att be för mig och för rädslan som jag gick omkring med. Hon bad för mig och sedan sade hon att hon fick en bild under bönen där hon såg mig gå på ett flygfält och att bakom mig går en 5 meter hög skyddsängel. Dessutom fick jag också bibelversen ”Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.” (5 Mos 31:8) Efter det fick jag frid och jag fick mod att åka iväg och jag var inte heller rädd under resans gång. Gud är så god, Han har verkligen omsorg om sina egna.

Jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa psaltaren 91 och psaltaren 139, de bibelverserna är fulla av Guds löften om hur Han har omsorg om oss. Det kommer också fram i de bibelverserna att Gud till och med vet om vi sitter eller står ja, Han vet och känner också till våra tankar.

Slutligen skulle jag gärna dela mig av ett litet tips som jag brukar använda mig av i mitt böneliv och det är att be utifrån psaltaren 139:s två sista verser. ”Utrannsaka mig, Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen” (Ps 139:23–24).

Gud välsigne dig kära vän.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.