Guds vägledning – Del 2

Läs del 1 i denna serie här: https://www.ungitro.fi/guds-vagledning-del-1/

När man försöker urskilja Guds vägledning i sitt liv finns det tre kriterier att ta i beaktande Tiden, friden och korset.

Tiden: stora beslut ska man låta mogna fram över en längre tid så man hinner idissla sitt beslutat. Annars riskerar man att ha fattat ett beslut förhastat och märker att det fanns motiv eller andra faktorer som ledde till att beslutet man gjorde inte var det bästa tänkbara.

Friden: när man ska ta ett stort beslut ska man alltid göra det utifrån en känsla av frid. Är själen orolig lönar det sig att vänta med att fatta ett beslut.

Korset: är jag beredd att betala det pris som kommer eller kan komma till följd av mitt val.

Utöver dessa tre kriterier finns även två andra nycklar för urskiljning, nämligen bekräftelse och samtal.

Bekräftelse: har jag fått det val jag skall göra bekräftat flera gånger? Bekräftelser kan komma i olika former: Ett bibelord, ord från en annan människa, en inre längtan, omständigheter eller ett profetiskt tilltal.

Samtal: har jag samtalat om mitt val med någon eller några personer vars åsikt är värd att ta i beaktande?

Kristen vägledning är när det kommer till kritan svår att ge på ett allmänt plan. Det går att ge vissa ramar och fingervisningar, vilket jag försöker göra. Sist och slutligen är vägledning alltid personlig. Man kan jämföra det med att det är skillnad mellan att läsa en bok i medicin om olika sjukdomar och att få en undersökning och ett utlåtande av en legitimerad läkare.

Kristna har genom alla tider bett Gud om råd och vägledning för sina liv och livsval. Ofta har man sökt hjälp hos erfarna kristna. När själen är sjuk söker vi ofta upp en själavårdare. När vi är villrådiga söker vi upp andliga vägledare. 

En österrikiska teolog vid namn Gisbert Greshake har sammanfattat den kristna traditionens nycklar för urskiljning given av andliga vägledare i följande punkter:

1) Byggd på evangeliets grund. Den store Antonios säger ”vad du än gör eller vad du än säger, sök alltid ett vittnesbörd i den heliga Skriften”.

2) Andens ingivelse är förnuftig. Denna nyckel hör till de svårare eftersom vår gamla fördärvade natur lever parallellt med den nya skapelsen vi är i Kristus. Grundtanken är iallafall den att den kristna tron kan upplysa förnuftet och därför kommer Andens ingivelser vara förnuftiga. Gud är vishet och ordningens Gud. Jesus säger älska Herren av hela ert förstånd i Mark 12:30 och Paulus skriver i Rom 12:2 och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom

3) Frid. Om du har fått frid upplever du inte dig som en samling splittrade bitar. Andens röst skapar inre harmoni. Det gäller att ha tålamod eftersom i början kan den helige Andes tilltal skapa en helig oro, är kallelsen äkta leder den efter hand till en djup frid. Så se om glädjen och friden är varaktig hos dig.

4) Inga överkrav. Om du förnimmer en impuls att leva ett radikalare evangeliskt liv, men samtidigt upplever detta som en tung börda som gör dig ledsen och modlös, då kommer inte impulsen från Anden. Det kan finnas något av Gud i rösten men att du misstolkar, förstorar hans krav eller omedvetet längtat efter att göra något märkvärdigt. Den kristna traditionen varnar för orealistisk radikalism. Det behövs sunt förnuft för att undvika ytterligheter.

5) Anden talar konkret. Det Anden säger har med situationen här och nu att göra. Ditt liv idag. Anden uppmanar oftare till inre förändring än byte av yttre förändring som t.ex. platser.

6) I Kyrkan. Liksom vi läser Bibeln i kyrkan och tolkar den såsom kyrkan tolkar den, så lyssnar vi också till Anden i gemenskap med kyrkan. Det betyder att vara beredd att låta en andlig vägledare pröva ens tilltal. (Med kyrka menas den gemenskap, det Gudsfolket som Gud skapat åt sig här på jorden.)

I min reflektion över Guds vägledning har jag utgått från att det är underförstått att den typ av vägledning jag skrivit om handlar om den lilla människan som försöker ta sig fram i livet och önskar Guds vägledning. Andlig urskiljning när det kommer till hur man rätt skall förstå en viss bibeltext är av annat slag.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.