TRO & LIV

Herren är min herde

Ca 600 år f.kr profeterade Hesekiel att Gud skulle låta det stå fram en Herde i Israel av Davids ätt. 600 år senare stiger Jesus fram och säger: Jag är den Gode Herden! Med detta vill han säga: Jag är den som Hesekiel profeterade om, Jag är Davids son!

Vad betyder det då att Jesus är vår herde, och vi hans får?

Här finns det många bibeltexter som vi hade kunnat ta fram, och jag rekommenderar att läsa  Johannesevangeliet 10 om Jesus som den Gode herden. Jag tycker också att det är intressant att se på de profetiska texterna i Gamla testamentet som pekar på Gud som herde, och en av dem är Psalm 23 som är skriven av David, han som själv hade varit herde i många år. 

Det är ett par verser som jag tycker är extra fina i denna psalm: 

Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, Han leder mig på rätta vägar…

Mitt i en stressig vardag så har vi en plats där vi kan vila ut, och lägga av oss alla bekymmer (se Matt 11:28). Rinnande och stilla vatten används ofta i Bibeln som en bild på Guds ord eller på klar undervisning (se Ps 1). Det är nämligen Guds Ord som ger våra själar liv, och det är Hans undervisning som bevarar oss från andlig förförelse så att vi inte hamnar på villovägar.

Din käpp och din stav de tröstar mig…

Herdens käpp var till för att beskydda fåren från vilda djur, men det hebreiska ordet för käpp (שֵׁ֫בֶט) kan också översättas till fostran eller tillrättavisning. Gud är alltså den som beskyddar oss från yttre fiender, men också den som älskar oss nog till att fostra oss när vi är olydiga. Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet… …för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. – Hebreerbrevet 12

Stav (מִשְׁעֶ֫נֶת) på hebreiska kan ordagrant betyda stöd, alltså är staven något du kan luta dig mot som en stöttepelare. Herdestaven var också ofta böjd som en krok så att herden kunde lyfta upp får som hade fastnat i något dike. 

…Ja, godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar…

Det hebreiska ordet för följa (רדף) är mycket starkare än vad vi får fram på svenska, det betyder också att jaga eller att förfölja (persecute). David vill säga till oss att när Herren är din herde så uppsöker Hans godhet och nåd dig, vare sig du vill eller inte. 

En sådan herde har vi, en som inte kan låta bli att vara god emot oss, och som är med oss i alla situationer i livet och som alltid går vid vår sida.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.