Hur hanterar vi frestelser?

En frestelse är en tanke som kommer till dig. Tankarna frestar dig till att göra något som du vet att är fel. Om vi faller för frestelsen och syndar känner man ofta skam eller skuld efteråt. Exempelvis kan du frestas i att ljuga för dina föräldrar, skvallra eller sprida rykten om andra. Du kan också frestas i att titta på pornografi eller andra saker som får dig att må dåligt. Listan kan göras lång och olika människor frestas av olika saker.

Det är viktigt att vi kommer ihåg att Gud aldrig frestar oss utan vi frestas av våra egna begär (Jak 1:14). Under tiden Jesus levde på jorden frestades han lika mycket som vi men vi vet också att Jesus aldrig syndade (Hebr 4:15). Så frestelsen i sig själv är alltså inte synd, men det blir avgörande hur vi väljer att hantera den. 

När en frestelse kommer står du inför ett val; endera faller du för frestelsen och syndar – eller så motstår du frestelsen med hjälp av Guds nåd. Ingen av oss kristna vill ju synda, men hur ska man då göra för att inte falla för frestelser när vi känner begär och har svårt att motstå dem?

Om du har något du kämpar med just nu – kom ihåg att du inte är ensam.  Frestelse är en del av vårt liv här på jorden. Men eftersom Jesus själv har blivit frestad kan Han också hjälpa oss när vi frestas och det är genom Hans nåd som vi kan motstå frestelse. (Hebr 2:18). 

Om du känner att du inte klarar av att motstå frestelser som leder dig till att göra saker som du efteråt ångrar och skäms för – finns det alltid hjälp att få. Du kan prata med någon i din församling som du litar på eller en vän som du har förtroende för. Du kan be att Gud ska hjälpa dig när frestande tankar kommer och att Han ska ge dig kraft att motstå dem.

Kom även ihåg att inte se ner på andra som frestas och har svårt att motstå frestelser, när du själv kanske har lyckats motstå dem. Be istället för dem och stöd dem.

Jag vill ännu påminna dig om att när vi faller för frestelser och syndar får vi bekänna detta och genom Guds eviga kärlek och nåd får vi förlåtelse. Du kan inte hindra frestande tankar att komma, men du kan välja att segra över dem med den kraft som Gud ger dig. ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” (1 Kor 10:13)

Praktiska tips just när frestande tankar dyker upp:

  •   Ta tre djupa andetag – så att du får tid och därmed inte agerar utan att tänka.
  •   Knäpp händerna och be om kraft att kunna motstå frestelsen
  •  Gör något annat så att du kan bryta tankarna som frestar dig
  •  Prata med dina vänner om det – ofta märker man att jämnåriga vänner står inför samma typer av frestelser och det hjälper att prata med andra i samma situation.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.