TRO & LIV

Hur ska kristna förhålla sig till politik?

Den senaste tiden har varit rätt så turbulent på den politiska fronten. Varje gång man öppnar en nyhetskälla får man antingen läsa om hur regeringen sköter Corona-krisen, aktuella klimatmål eller presidentvalet i USA. Jag är personligen intresserad av politiska frågor och har därför under sommaren satt ner en hel del tid på att följa med bl.a. ovannämnda fenomen. Det är sällan speciellt uppmuntrande att som troende följa med hur politiken utvecklar sig i världen, och det känns ofta som att man hjälplöst står vid sidan och ser på hur mänskligheten letar sig allt längre från Guds ord. I samband med allt detta har jag börjat fundera på vilken inställning jag som kristen borde ha till ovan nämnda frågor. Vad säger egentligen Bibeln om vårt förhållande till politik?

Ett centralt begrepp vad gäller politik är ordet medborgarskap. De flesta av oss innehar antagligen status som finska medborgare och tar således del i vårt politiska system. I Bibeln hittar vi dock ett annat perspektiv på den troendes medborgarskap. Enligt Filipperbrevet 3:20 har vi ”vårt medborgarskap i himlen”. Det här innebär i praktiken att vi som Guds barn ska grunda våra värderingar och regler i det politiska system som råder i himlen, inte det som råder på jorden. Betyder alltså det här att vi som kristna ska inställa oss helt likgiltigt till vårt samhälles politiska frågor? Självklart inte. Som bibeltroende kristna har vi ett ansvar att alltid kämpa den goda kampen. I Ordspråksboken kan vi läsa hur folket gläder sig när de rättfärdiga växer, men suckar när den gudlöse härskar. Vi ska därför ta sådana politiska beslut och rösta på sådana kandidater som bidrar till ett rättfärdigare samhälle.

Problemen vad gäller politik uppstår däremot ofta när vår tid och vårt fokus i allt högre grad börjar kretsa kring politiska frågor och rörelser. Jag har i sommar märkt hur jag har satt mycket mera tid på att följa med politiska debatter och nyheter än vad jag har satt på att studera Bibeln och lära mig mera om Gud. Det här är ett allvarligt felsteg när vi betraktar vår tidsanvändning i ljuset av Bibeln. På flera ställen i Guds ord framkommer det att vår tid är oerhört viktig. Ett citat av puritanen och kyrkoherden George Swinnock från år 1615 lyder “tiden är kort, uppgiften stor och arbetet viktigt”. När vi läser frasen i ljuset av Jesu ord om den stora skörden blir vi påminda om det stora uppdrag som Gud kallar oss att vara delar i. Väljer du att låta dig distraheras av politiska problem, eller sätter du din tid och energi på att i bön be att Herren använder dig som sitt redskap?

Avslutningsvis kan vi sammanfatta att vi kristna har ett ansvar att ta beslut och rösta på ett sätt som främjar rättfärdigheten i samhället. Samtidigt måste vi komma ihåg att sätta vår tid och fokus på en uppgift som är långt mycket viktigare än politiska frågor, dvs. förkunnandet av evangeliet om Jesus Kristus till alla folk.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.