Undervisning

Vad betyder det att vara en konservativ?

Ordet konservativ är ett ord man relativt ofta hör i nyheter och vardagliga diskussioner. Där används det ofta för att beskriva hur någon tänker eller vilken inställning man har i olika frågor. Denna text reder ut vad ordet konservativ betyder samt hur vi kan förstå det i vårt eget sammanhang.

En förenklad beskrivning av en konservativ person kunde vara:
Någon som tror att det finns absoluta bestående värden som bör bevaras och att alla dessa värden existerar av en orsak.

Detta betyder inte att man skulle vara mot förändring överlag. Det betyder snarare att man motsätter sig förändringar som inte beaktar dessa absoluta bestående värden. Detta tankesätt kan naturligtvis användas i alla möjliga områden men här ska vi diskutera hur det påverkar vårt kristna liv och församlingen.

Kristendomen är en uppenbarelsereligion, vilket betyder att man tror att Gud ingriper i historien på ett verkligt sätt. Vi kan peka på bland annat världens tillkomst, Guds plan med Israel i Gamla testamentet och hur Han sänder sin ende Son till världen för att försona människorna. Allt detta finns förmedlat till oss genom den heliga skrift, Bibeln. Gud har gjort dessa saker för att dels göra sig känd för oss människor och för att förmedla sin innersta vilja till oss. Hur kommer då ordet konservativ med i detta?

Eftersom Gud har uppenbarat för oss vem Han är och vad Hans vilja är i Bibeln är det för en konservativ kristen en självklarhet att denna undervisning och information bör bevaras genom tiderna, även om det omliggande samhället skulle gå i en annan riktning.

Ett exempel där den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tvingats välja mellan att bevara och förändra är frågan om prästämbetet (dvs. vem som har rätt att bli präst). När prästämbetet öppnades för kvinnor 1986 gick man inte bara emot en över 1900-årig tradition utan också emot Bibelns klara undervisning (se t.ex. 1 Tim 3 och Tit 1:5–9).

De konservativa som motsatte sig denna förändring hänvisade till att detta inte var en föränderlig fråga och att Gud också satt denna ordning i församlingen av en orsak (bl.a. mäns och kvinnors olika egenskaper). Detta var ett av de första stegen mot att inte mera se Bibelns undervisning som något bestående utan istället som något som kan ändras med tiden.

Som påpekades i början är inte den konservative mot all slag av förändring. Till exempel vilka instrument vi använder, vilka sånger vi sjunger, vilka verksamheter församlingen bedriver osv, kan vara föremål för förändring. Här gäller det att på Bibelns grund avgöra om de traditioner vi har fyller en uppgift och hjälper oss att förmedla evangelium. All förändring bör sträva till att förbättra utan att förstöra det goda man redan har.

Att i en församling och kyrka vara konservativ är därför en nödvändighet för att kunna hållas vid Guds ord. Det innebär både att man får en förståelse för varifrån ens värderingar kommer och varför eller om de bör bevaras också i fortsättningen. Du ska inte skämmas för att någon kallar dig konservativ. Var istället glad att du får hålla fast vid värderingar som är värda att bevaras. Som det heter i Judas brev 1:3: “… kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.