FRÅGOR & SVAR

Jesus förlåter alla slags synder!

Fråga: Kan man få förlåtelse för vilka synder som helst?

Fråga: Gud sände sin son till världen för att vi ska få våra synder förlåtna.  Men varför står det på olika ställen som t.ex. i Matt. 18:3, att om vi inte blir som barn så kommer vi inte till himmelriket. Eller i Hebr. 10:26, att om vi syndar med vett och vilja fast vi redan har fått reda på sanningen så finns det inget offer för synden. Jag trodde att vi skulle få förlåtelse för alla slags synder? Eller? Borde vi inte få förlåtelse som Gud har sagt?

Ja, hur är det med Guds förlåtelse egentligen, hur heltäckande är den? Vi ska se lite närmare på två exempel som frågeställaren gav som tycks motstrida att vi får förlåtelse för alla våra synder genom tron på Jesus.

I Matt. 18:3 säger Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Vad menar Jesus? Som alltid måste vi läsa versen i sitt större sammanhang. Vi kan då konstatera att Jesus först kallar ett barn att komma till sig, sedan använder Han det barnets lydnad till Jesu kallelse som ett exempel. Men det barnet kanske inte ville komma, kanske att det skämdes att komma inför alla människor, men Jesus säger att det barnet ödmjukade sig, alltså förnekade sig själv och ändå kom till Jesus.

Och just det vill Jesus att vi också gör, alltså kommer till honom såsom detta barn kom. Ja, faktum är att om vi inte omvänder oss, alltså ödmjukar oss och ger upp alla våra egna försök att komma till himlen så kommer vi inte dit in. Det enda sättet att komma till himmelriket är att ödmjukt komma till Jesus och säga, ”fräls du mig, för själv kan jag inte”.

Som vi märker så motsätter inte denna text alls att vi får förlåtelse för våra synder, utan tvärtom understryker den att himlen blir vår när vi tror på Jesus. Att ”bli som barn” är inte en prestation, det är ingen lag som du ska uppfylla, utan ”bli som barn” betyder kort och gott att tro på Jesus, att lita på att Han bär dig tryggt hela vägen fram till himlen.

Den andra texten var från Hebr. 10:26 om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder.  Först, för att göra det tydligt, Jesus har försonat alla synder och alla slags synder. Men Jesus dog inte på korset för att du och jag ska få fortsätta att synda hur mycket vi vill (Rom. 6:1). Utan synd är synd och Gud hatar den. Inte någonstans i Bibeln finner vi stöd för synden, utan tvärtom säger Gud alltid att vi människor ska vända oss bort från synden, eftersom synd är brott mot Guds vilja.

Om vi fortsätter att synda medvetet, alltså med vett och vilja, så visar vi att vi inte bryr oss i Gud och hans vilja, vi visar att vi inte bryr oss i att Jesus blev slagen, pinad, hånad och korsfäst i ditt och mitt ställe, vi visar helt enkelt att vi inte älskar Gud. Och sådana människor som inte bryr sig i att Jesus dog för deras skull, de lever inte ett liv i tro på Jesus. Och för sådana människor finns inget offer, alltså ingen förlåtelse. Problemet ligger alltså inte hos Jesus eftersom Han har försonat allt. Problemet ligger hos människorna som inte ser behovet av att få sina synder försonade (se 2 Kor. 5:20).

Jag tänker mig att eftersom frågeställaren är fundersam och orolig över om Guds förlåtelse är tillräcklig, så finns där en vilja att tro på Jesus som den Gud sänt för att ta bort just dina synder. Och så skall du tro, det är riktigt. Men när du har fått kunskap om sanningen, att Gud har älskat dig så ofantligt mycket genom Jesus, varför skulle du då inte försöka att leva efter hans goda vilja. Men hur du lyckas i din efterföljelse påverkar inte vad Jesus behövde göra för dig på korset. Hela ditt liv, med allt vad det innehåller, har Jesus redan försonat, även sådant som du ännu kanske inte har lärt dig att är synd. Så svaret är JA, vi får förlåtelse för alla synder och alla slags synder.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.