FRÅGOR & SVAR

Vad är synd mot den Helige Ande?

Fråga: Vad är synd mot den Helige Ande i praktiken? Hur vet man om man har gjort det?

Först, det finns inga synder som Jesus inte har försonat på korset. Det innebär att alla de synder du har gjort, gör idag, och kommer att göra har Jesus redan betalat för och Andens verk är att kalla dig till tron på att Jesus har försonat alla dina synder. Luther säger: Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium… (Lilla katekesen om den Helige Ande).

All synd är egentligen en yttring av motstånd mot den Helige Ande eftersom vi syndar fast Anden inte vill att vi gör det. Därför finner vi uppmaningar som ”Bedröva inte Guds Helige Ande” i Ef. 4:30. Den meningen både föregås och efterföljs av uppmaningar, alltså uppmaningar till hur man inte bedrövar Guds Ande. Men, när du upptäcker att du inte klarar av att följa dessa uppmaningar så får du frimodigt bekänna detta som synd och ta emot förlåtelse, och låta Guds Ande övertyga dig om att du ändå är ett Guds barn. För  att du ska kunna vara viss om att du är förlåten har den kristna Kyrkan gudstjänst varje söndag.

Men denna särskilda synd mot Anden som Jesus talar om i Matt. 12: 31-32, gör en person som har tagit emot Guds nåd och förlåtelse men som vänder sig mot Gud och börjar stå emot alla influenser från Guds Ande, medvetet och med flit. En sådan person stänger alltså med flit den enda dörr till himmelen som den Helige Ande försöker öppna och hålla öppen.

Kanske kan man säga att denna synd är av särskild art och inte bara en synd av högre grad. På grund av denna synds art kan den inte förlåtas, den står ju emot det enda sättet att få förlåtelse på, Guds Andes verkan. Men all annan synd kan förlåtas, oberoende av grad. Jesus sade i Matt. 12:32 Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Paulus gjorde detta (Apg. 8:1-4) och därför anser han sig vara den största syndaren, alltså ha gjort synd av allra högsta grad (1Tim. 1:12-15). Men genom att han ångrade sig och trodde fick han förlåtelse för sina synder. Den Helige Ande fick alltså utföra sitt verk i honom.

Synden mot den Helige Ande är därför ingen specifik gärning på det sättet utan mera en livsstil där man med flit hatar Gud för hans goda frälsningsverk och talar och tänker illa om det som vi kristna värderar allra högst: Guds nåd och kärlek i Jesus.

Men den som ändå är bekymrad och fylld av rädsla över att man kanske har begått denna oförlåtliga synd mot den Helige Ande, den personen har inte gjort det. Det kan man veta eftersom man är just bekymrad över denna synd och uppriktigt inte önskar eller vill stå emot Andens verk. Så gå i frid och tro att du är förlåten för Jesu skull.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.