TRO & LIV

Vad betyder det att Jesus dog på korset?

Vi firar påsk till minne av Jesu korsdöd och uppståndelse. Jesu korsdöd är en av de viktigaste händelserna i den kristna historien, och därför kan det vara bra att ta en funderare på vad händelsen egentligen betyder för oss. Här är fyra saker som Bibeln berättar åt oss om Jesu korsdöd:

Jesu korsdöd är evangelium!

Vad är evangelium? Det är goda nyheter, men inga vanliga nyheter som man kan läsa om i t.ex. dagstidningen. Evangeliet pånyttföder, ger oss tro och stärker vår tro. Och vad är det vi tror på? Evangeliet! Med andra ord, evangeliet föder tro på evangeliet. Evangeliet är det mest väsentliga i hela den kristna tron. Vad är då evangeliets innehåll? Jo, att jag har syndernas förlåtelse och ett evigt liv genom Jesu korsdöd och uppståndelse.

Jesu korsdöd är kärlek!

Det finns ett talesätt idag som lyder, Gud är kärlek men kärlek är inte Gud. Det betyder att allt vad vi människor spontant tänker att är kärlek inte alltid är kärlek. Det är viktigt att veta att det är Gud genom sitt ord som berättar åt oss vad kärlek är. Med tanke på det finns det speciellt en sak som berättar om Guds kärlek till oss: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. (Rom 5:9)

Jesu korsdöd är ett exempel!

I Filipperbrevet ger Paulus oss en uppmaning:  ”Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.” (2:4–5) Vilket sinnelag hade Jesus? Hur levde Han sitt liv? Jesus kom ner till oss och ödmjukade sig, Han gjorde det som Gud Fadern sänt Honom att göra, och tjänade oss ända in till döden på korset. Jesu liv är det perfekta exemplet på hur vi ska älska våra medmänniskor.

Jesu korsdöd gäller dig och mig!

Jesu korsdöd gäller alla människor i allra högsta grad, och vi kan säga att det gör det på två sätt: För det första betyder det att Jesus har dött för din och min synd och att också du och jag behöver komma med våra synder till Jesus. Alla människor behöver Jesus! För det andra innebär Jesu korsdöd att vi faktiskt får komma till Jesus med våra synder. Jesus har dött för din och min synd och Han tar emot oss, trots våra synder och misslyckanden, med öppen famn. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.