Reflektioner

Jesus min helare

Det finns en sång som heter Han går aldrig förbi dig och i den sången finns en textrad där orden lyder ”om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar skall du då bli hel?” Och det är sant, i vems armar skall vi bli hela om inte i Jesu armar? 

Jesus vill hela oss till ande, själ och kropp. Han säger om sig själv ”ty jag är Herren, din läkare” (2 Mos 15:26). Alla som var sjuka och kom till Jesus blev helade, den spetälska blev renad, den lama började gå och kvinnan som begått äktenskapsbrott fick sin synd förlåten. 

Vi människor är brustna på olika sätt, någon till kroppen, en annan i själen, en tredje kan vara andligt förstörd och dessutom förstör synden oss, men Jesus vill möta oss precis där vi är.

Många människor lider av sjukdomar och kroppsliga åkommor. Ett av de många exempel där Jesus botade en människa i Bibeln är när han botade en spetälsk man. Den spetälske föll ner inför honom och sade: ”Herre, om du vill, kan du göra mig ren” Då räckte Jesus ut handen och rörde vid honom och han sade: ”Jag vill. Bli ren!” (Matt 8:2–3). Jesus vill alltid hela, det är Hans natur. 

Att bära på synd eller att leva i synd är mycket tungt. Det är en börda som kan göra en människa helt apatisk och utan krafter eller som David skriver i psaltaren ”Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta.” (Ps 32:3–4) Jag tycker att det är så bra förklarat att livskraften försvinner, för det är precis det som synden gör med oss.

MEN här har vi vår älskade Jesus som steg ner till jorden och dog på korset för dina och mina synder. Bara vi bekänner våra synder och omvänder oss så förlåter Han oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ja, så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss (Ps 103:12). Vi får vara fria i Kristus och är befriade från skuld och skam och vi har evigt liv i Jesus.

Vi kan också vara brustna inombords, vi kan lida av ofrid, rädslor, ångest, djupa sår som kan vara orsakade av andra människor, skam, rädsla för framtiden, ja listan kan göras hur lång som helst. Även här vill Jesus möta oss. ”Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han (Ps 147:3). Ett annat bibelord som också visar att Gud vill att vi skall ha frid i våra tankar är ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig (Joh. 14:1)”.

Oberoende vad du bär på i livet får du komma med det till Jesus, han vill hela och läka dina sår. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet (Hebr. 13:8).

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.