FRÅGOR & SVAR

Varför blir inte alla helade när vi ber för dem?

Fråga: Varför blir inte alla helade när man ber för dem? Spelar det någon roll hur stark vår tro är? (redigerad av red.) 

Frågan om helande är komplicerat, beroende på att det finns kristna som hävdar att Gud helar genom förbön om vi bara  tror löftesorden, tex i Matt 21:22: ”Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror”. Dessutom är vår tids kristenhet väldigt upptagen av just detta.

Man kan nalkas frågeställningen genom att fundera över sjukdom. Vad är sjukdom bibliskt sett? Hur ser Bibeln på sjukdom?

Sjukdom fanns inte i Edens lustgård. Men utanför Edens lustgård och efter syndafallet kom död och därmed även sjukdom in i världen.

Vad betyder då frälsningen? Guds Son tog genom sin korsdöd bort det som skiljer oss människor från Gud. Synden drog över oss Guds vrede och dom, Jesus tog det på sig. I tro på Jesus får vi synderna förlåtna och Guds vrede vilar inte längre över oss. Jesus bar även på korset våra sjukdomar. ”Men det var våra sjukdomar han bar” (Jes.53:4. Därför helade Jesus många sjuka. Hans korsdöd innebär också att sjukdomar en gång ska upphöra, liksom döden. Men inte ännu. Sjukdom skiljer ingen från Gud. Synd däremot skiljer oss från Gud. I denna mening är synd  långt mer allvarlig än sjukdom. Döden skiljer oss inte från Gud. Sjukdom och död är en prövning för oss. Först när Jesus kommer tillbaka så går Guds planer i fullbordan. Men här under väntetiden finns ännu död och sjukdom. Kroppens uppståndelse har ännu inte ägt rum, därför blir även vi kristna sjuka. Men vi kan vara saliga därför att det värsta är åtgärdat, vår synd är försonad.

Blir alla helade?

I NT finns uppmaningar att be för sjuka och även att smörja med olja. Dock finns inget löfte att sjuka alltid ska bli friska när vi ber för dem. Det finns löften om att Gud hör bönerna och besvarar dem. Det finns också löften om helande, t.ex. Jak 5:15, men det verkar inte finnas nån automatik i detta. Erfarenheten stöder även detta. Kristenheten har både erfarenhet  av helande men också av det motsatta. Den sjuke blev inte frisk utan kanske dog.

När är tron stark nog?

Bön innebär inte en bön om att vår vilja ska råda utan att Guds vilja ska ske. I denna mening får vi det vi ber om. Vi vill ju att Guds vilja ska ske.  I all bön underordnar vi oss Guds vilja. Vi får komma med våra önskningar till Gud men vi överlåter åt Gud svaret. Då ber vi i tro och i Jesu namn. Då har vi en riktig eller stark tro. Vi dikterar inte för Gud vad han ska göra. Förstås önskar vi hälsa och krafter men Gud vet vad som är bäst. I våra böner för sjuka ska vi därför vara inriktade på att de som vi ber för ska få omsorg och kärlek. Det är vår första och viktigaste uppgift, att älska vår nästa som oss själva.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.