KULTUR

Kan man vara kristen? – CS Lewis

Boken “kan man vara Kristen” är en av de kändaste kristna apologetiska böckerna under 1900-talet som också är en skriven av en av de kändaste kristna författarna: C.S Lewis. Boken utkom första gången 1944 och baserar sig till stora delar på radioprogram som C.S Lewis höll mitt under andra världskriget på den brittiska radiokanalen BBC. 

Lewis som själv var en ateist ända tills 30-årsåldern lägger i denna bok ut övertygande argument och resonemang för att det för det första existerar något sådant som en Gud och varför kristendomen är den tro som korrekt beskriver och förklarar vem denna Gud är och vad Han vill med oss människor. 

Lewis börjar med att tala om hur vi människor har en naturlig känsla och upplevelse av att det finns något som är rätt och fel. Överallt talas det om saker som folk har gjort fel och vad som är orättvist och så vidare. Det verkar alltså som vi alla går runt och talar om någons sorts moralisk lag som står över oss alla och som man borde rätta sig efter för att vara i samklang med den. Dessutom verkar de flesta kulturer genom alla tider tänkt relativt lika om vilka dessa moraliska principer är. 

Lewis menar att detta är ett tecken på att de existerar en moralisk lag i världen. En lag som står över och är oberoende av oss människor, men som vi alla kan känna av i våra egna liv och samveten. Detta är alltså ett argument för teismen (Dvs. att det finns en Gud av något slag), men inte specifikt ett argument för kristendomen. 

Boken fortsätter med att diskutera hur Lewis när han i sitt tidigare liv när han var en ateist inte kunde tro på Gud eftersom han inte kunde tro att en Gud skulle vara så grym att han kunde ha sänt människor till denna onda värld. Men efter hand började Lewis förstå att hans argument för att Gud inte kan existera i verkligheten baserade sig på det faktum att han refererade till en moralisk lag, som per definition inte kan existera om det inte också existerar en Gud. 

Småningom kommer man in på Jesus Kristus och varför han är unik bland världsreligionerna. Lewis menar att all den moral som vi människor känner inom oss har sin fulländning i Jesus Kristus och att tjäna honom därför är det mest moraliska man kan ägna sig åt. 

Lewis går sedan igenom vad det betyder att tjäna Jesus Kristus i sitt liv. Här finns många praktiska exempel på hur den kristna moralen tar sig i uttryck i ens liv men också hur synden ständigt bryter ner mycket av det goda. En kristen måste därför komma till insikt om att man inte klarar det kristna livet på egen hand utan istället måste man få del av Jesu förlåtelse.

En av de intressantaste delarna med denna bok är tanken om att då vi anstränger oss för att leva enligt den kristna moralen så övar vi oss på samma gång att tro på Gud. Lewis menar alltså att praktiskt saker som man gör i sitt liv formar ens tankar och känslor kring dessa saker. Till exempel om du har svårt att tycka om någon hjälper det troligtvis att börja med att uppföra sig gott mot personen. Sedan kommer känslorna efter hand. På samma sätt kan det vara med att tro på Gud. Så länge vi håller Guds bud visar vi med vårt liv att vi är kristna vilket på samma gång stärker vår tro. 

Denna bok är full av finurliga tankar som verkligen får en att fundera över ens eget liv och hur man lever och verkar tillsammans med Gud. Efter att du läst den första gången är den första känslan att man borde läsa den på nytt. Ta och läs den du också!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.