Undervisning

Korstågen – en skamfläck i historien eller ett nödvändigt ont?

Vi har alla läst eller hört något om korstågen under vår skolgång. Ofta har vi lärt oss att det är en skamfläck i Europas historia och en sak som speciellt den kristna kyrkan får ta på sitt konto. Som med de flesta saker finns det en del sanning i påståendet, men som denna text ska reda ut är det inte hela sanningen. 

Efter att Muhammed år 622 e.Kr. lyckats ena de arabiska stammarna under islam inleddes ett våldsamt erövringståg av Mellanöstern och stora delar av Nordafrika samt Spanien. Alla dessa hamnade under islamskt styre. Upp till tre fjärdedelar av det som då var den kristna världen blev erövrat under några hundra år. Detta ledde till att kejsaren i det Bysantiska riket (I dagens Turkiet, Bulgarien och Grekland) begärde hjälp av påven i Rom för att slå tillbaka den muslimska invasionen som fortgick på deras rike. Påven kallade 1096 e.Kr. till det första korståget för att befria Jerusalem. Det är under dessa omständigheter vi måste lägga in korstågen i historien. 

Korstågen var flera till antalet och var mer eller mindre organiserade av kyrka och stat. Mycket brott och hemskheter hände under dem, men till allra största delen handlade det om det kristna Europa som försvarade sig mot muslimer som ständigt försökte utöka sitt imperium. Man måste komma ihåg att Koranen uppmanar till att erövra och lägga under sig folk och länder som inte tillhör islam genom regelrätta krig. Om korstågen inte ägt rum kan det gott hända att islam skulle ha tagit över hela Europa och vi skulle kanske ha växt upp i muslimska länder idag. 

Angående korstågen kan vi jämföra med vad Finland fick utstå under andra världskriget där vi tvingades strida för vår självständighet under vinter- och fortsättningskriget. Mycket hände också där som man har svårt att ställa sig bakom. Men vad var alternativen? Om Sovjetunionen hade ockuperat Finland skulle troligen kyrkans verksamhet förbjudits och de kristna hamnat att samlas i största hemlighet, för att nämna några konsekvenser. 

Krig har alltid varit närvarande så länge människan haft sin syndiga natur och de kommer också i fortsättningen att drabba oss. När krig kommer finns det i regel bara mer eller mindre dåliga alternativ att välja på. Det är lätt att titta tillbaka på historiska händelser och fundera över vad man borde ha gjort och inte gjort. Som kristna får vi dock vila på vad Jesus har gjort för oss och inte på våra egna gärningar, annars skulle det snabbt vara ute med oss alla. När kriget drabbar oss får vi be om att vi skulle ha kloka ledare och att vi skulle kunna avsluta konflikten så snabbt som möjligt. 

Med detta perspektiv kan vi konstatera att korstågen var en nödvändighet. Helt enkelt för att alternativet skulle ha varit ännu värre! Det visste också korsfararna som inte var rädda att ge sitt liv för den sakens skull. Vi får be att Gud styrker oss med visdom, råd och barmhärtighet när vi personligen ställs inför krigets realiteter.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.