FRÅGOR & SVAR

Kristendomen och transideologin – del 1

Vi kommer nu på ungitro att ha en fyrdelad artikelserie, där vi går igenom trans-, och queerideologi, och ett kristet svar. Vi har i artikelserien tillfrågat Olof Edsinger. Edsinger är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och han har skrivit böcker om bland annat identitet och sexualitet.

Del 1

På senare tid har en ny ideologi om kön vuxit fram i västvärlden. Den har ibland beskrivits som queer och ibland som trans, och den har även haft ett starkt inflytande på det som kallas för tredje eller till och med fjärde vågens feminism.  

Den nya könsideologin skiljer sig från tidigare decenniers sexuella revolution genom att den inte primärt driver på för vare sig sexuell lössläppthet eller homosexuellas rättigheter. Snarare ska den ses som ett angrepp på hela konceptet med en tydlig sexuell identitet. Queerideologin innebär en kritik av allt som tidigare kallades “normalt” när det gäller kön och sexualitet, och den har utnämnt transpersonerna till vår tids stora hjältar.  

Tanken med den här artikelserien är att undersöka några viktiga aspekter av dessa båda ideologier, inklusive en biblisk analys av deras påståenden och konsekvenser. 

Genus som en social konstruktion 

Få saker upptar den moderna västerlänningens tänkande så mycket som hennes identitet. Särskilt gäller förstås detta för den unga generationen, men “identitetsprojektet” är en central aspekt av kulturen som helhet. Vi funderar på vilka vi är, varifrån vi kommer, vart vi är på väg, vad vi är värda och vilket större sammanhang vi är en del av. Och en av de mest centrala aspekterna av detta sökande – åtminstone om man ser till de senaste decennierna – har med kön och sexualitet att göra. 

Den så kallade andra vågens feminism slog igenom på 1960- och 70-talen och talade om könsroller eller genus som sociala konstruktioner. Med genus ville man från feministrörelsens sida framhäva att vårt biologiska kön visserligen kan ses som stabilt, men att våra sociala roller som män och kvinnor ändå är flytande och (åtminstone till stor del) skapade av den omgivande kulturen. Denna hållning är i dag allmänt accepterad i Norden, även om den fortfarande ifrågasätts i vissa kristna kretsar. 

Vad som är helt nytt är dock queer eller tredje/fjärde vågens feminism. Vad denna ideologi slår fast är nämligen att inte bara våra könsroller, utan även vårt biologiska kön, kan betraktas som flytande. Allt som har med kön att göra framhålls på så sätt som sociala konstruktioner och traditionella föreställningar om sexualitet och skillnader mellan kvinnor och män förkastas. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.