FRÅGOR & SVAR

Liv på andra planeter?

Fråga: Hur ska man som kristen se på det om man skulle upptäcka att det finns liv på andra planeter?

I den nicenska trosbekännelsen bekänner vi: ”Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.”

Det är alltså en grundläggande trossats för oss kristna att Gud har skapat allt, både synligt och osynligt. Guds osynliga skapelse innefattar bl.a. änglavärlden: ”för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom” (Kol. 1:16). I skapelseberättelsen sägs: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” (1 Mos. 1:1) Ordagrant står det ”himlarna och jorden” vilket kan tolkas som hela universum. Det sägs uttryckligen i Hebr. 1:2: ”Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.”

Att Gud har skapat ”allt” sägs också i Jes. 40:26: ”Lyft blicken mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskaran däruppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. (Jes. 40:26)

Samma sak konstateras i Upp. 4:11:  “Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.” (Upp. 4:11)

I Ef. 3:9 kallar Paulus Gud för ”alltings Skapare”. 

Om det alltså skulle upptäckas liv på andra planeter skulle Gud vara skaparen av också detta liv. 

Nu är frågan ändå helt teoretisk. I vårt solsystem är jorden den enda planeten som konstaterats hysa liv. Merkurius och Venus är väldigt heta planeter där det omöjligt kan existera liv. Länge har det spekulerats om eventuellt liv på Mars eftersom det är den planet som mest liknar jorden. Men Mars är en kall planet och de rymdsonder som har skickats till Mars har bara hittat död materia. Man kan alltså med säkerhet säga att inget intelligent liv existerar på Mars. Man har inte helt uteslutit att det någon gång har existerat mikrobiologiskt liv på Mars.

I mitten av 1990-talet upptäcktes de första planeterna utanför vårt eget solsystem, s.k. exoplaneter. De är hisnande långt borta och därmed outforskade.  Forskare arbetar på att försöka analysera exoplaneternas atmosfär men just nu finns det inget som tyder på att det finns liv på andra planeter. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.