Hört

Över bergen, ner i dalen

En kristen sång som jag lyssnat på den senaste tiden heter Hills and Valleys. Lyssna gärna på sången! Den akustiska versionen har 19 miljoner visningar på YouTube, Tauren Wells som sjunger har en fantastisk röst och texten kan man läsa flera gånger om;

On the mountains I will bow my life to the One who set me there

In the valley I will lift my eyes to the One who sees me there

When I’m standing on the mountain I didn’t get there on my own

When I’m walking through the valley I know I am not alone

You’re God of the hills and valleys.

Ofta kan vi ha medvind, glädje och framgång, det går bra för oss och vi trivs med oss själva och vårt liv. Vi ser Guds vägledning, kärlek och välsignelse i det vi gör, ser tillbaka på veckorna som gått och är lyckliga. Vi gläds över vänskap, roliga aktiviteter och känslan av att vi har lyckats. I dessa stunder får vi påminna oss själva och varandra att ge äran åt Honom som välsignat oss med allt detta. Det är lätt att tänka att vi klättrat uppför berget helt själv och uppnått framgång endast av vår egen förtjänst. Då kan vi istället öva oss på att skicka upp ett enkelt och innerligt: tack Gud! från hjärtat och vi uppfyller därmed hans vilja genom att ”tacka Gud under livets alla förhållanden” (1 Thess 5:18) När vi kommer upp på bergstoppen är det med ödmjukhet vi får böja knä och tacka Gud. (I will bow my life to the One who set me there)

I andra stunder i livet känner vi oss besvikna, trötta, kanske förtvivlade och ”vandrar i dödsskuggans dal” (Ps 23:4). Det känns som hjärtat tyngs av sorg, våra drömmar går i kras och hjälpen känns långt borta. Fastän vi inte kanske orkar be så finns Gud alltid där med oss och vi är trygga i Hans händer. Som Tauren Wells sjunger i sången, nere i dalen lyfter jag mina ögon upp till Honom som ser mig, jag vet att jag inte är ensam.

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.” (5 Mosebok 31:6)

No matter what I have, Your grace is enough

No matter where I am, I’m standing in Your love

Hans nåd är ny varje morgon, alltid tillräcklig och vi får vara helt beroende av den. Hans kraft blir fullkomlig i oss, helt perfekt genom vår svaghet och vi får be Honom om hjälp att glädja oss över våra svagheter och brister såsom Paulus gjorde.

”… men han svarade mig: ‘Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.’ Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.” 2 Kor 12:9.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.