Berättelser ur livet

På rätt plats

Efter moget övervägande tackade hon våren 2018 nej till förfrågan att resa ut som SLEF:s missionär till Etiopien. Men Herrens vägar är som man brukar konstatera outgrundliga, och knappt två år senare reste Edny Fors ut för att påbörja sin missionärsgärning på Afrikas horn.

– Jag har länge känt ett kall att bli missionär.

Så sammanfattar Edny Fors läget. Den inre kallelsen fanns där, men ändå var det på inget sätt självklart att tacka ja till den yttre kallelse till missionsuppdrag i Etiopien som riktades till henne för ett par år sedan. Edny trivdes bra i uppgiften som SLEF:s ungdomssekreterare (med ansvar för bland annat ungitro.fi) och svaret blev därför nej.

– Även om jag bar på en längtan efter att få resa ut som missionär, var det inget jag tänkte att skulle ske så pass snabbt, utan längre fram i livet.

Det gick ett halvt år, och under hösten 2018 hade hon några veckors ledighet att förvalta. Med tämligen kort varsel blev det så att ledigheten kom att tillbringas hos missionärsfamiljen Orori i Etiopien – för man kunde väl besöka landet, även om man inte tänkte gå in i något vidare uppdrag där?

– Samtidigt som jag besökte Ororis i Asella var Marianne och Jani Sandström där. Redan första dagen frågade Marianne om jag var den blivande läraren för Ororis barn.

Den inre processen återupptogs. Snart meddelade Edny att hon, ifall behov ännu fanns, var villig att gå in i den uppgift som hon halvåret innan hade tackat nej till. Visst kvarstod behovet.

– Tiden efter beskedet om att jag skulle resa ut som missionär till Etiopien var den lyckligaste dittills i mitt liv. Jag visste inte vad jag skulle göra med all glädje jag kände!


Tre månader av språkskola

Edny Fors reste ut till Etiopien i slutet av september 2019 för att studera språk i huvudstaden Addis Abeba. Hur kändes det att inleda ett helt nytt kapitel i storstadens myller?

– Det var naturligtvis en stor förändring, men samtidigt hade jag haft nästan ett år att mentalt förbereda mig inför den. Så det gick riktigt bra.

Ednys primära uppgift under hösten var att studera Etiopiens säregna språk, amhariska. Studierna har gett resultat, även om det ännu fattas många bitar i språkpusslet.

– Jag kan föra enkla, vardagliga samtal med människor. Men av exempelvis en predikan förstår jag nästan ingenting, det är mest så att jag lägger märke till enskilda ord.

Edny tycker sig ha sett att de västerländska inslagen i det tidigare så isolerade Etiopen börjar bli fler – ett tecken på detta är att ungdomarna i betydligt högre grad än tidigare talar engelska, och just detta faktum underlättar naturligtvis kontaktskapandet.


Lärare i Asella

I början av januari 2020 påbörjade Edny sin huvudsakliga uppgift som lärare för missionärsbarnen Nellie och Esther Orori på Asella missionsstation.

– Det är roligt, samtidigt som det också är spännande. Att sköta om barns skolgång är ett ansvarsfullt uppdrag, speciellt som det inte finns några kollegor att bolla idéer med.

Men månne inte detta ska gå vägen för pedagogie magistern. Utöver uppgiften som lärare ordnar Edny också  regelbundet aktiviteter för eleverna på ett internat som finns i närheten av missionsstationen – internatet och den skola eleverna går i är kopplade till Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka.


Med glädje i utmaningarna

Finns det då något som Edny Fors upplever som svårt så här i början av uppdraget i Etiopien?

– Hittills har allting varit så nytt och spännande att jag inte har hunnit sakna särskilt mycket hemifrån. Det som jag ändå tänker på är den andliga gemenskapen. Det är svårt att förstå amhariskan, och i kombination med att gudstjänsterna till upplägget är betydligt friare jämfört med vad jag är van vid innebär det att jag inte riktigt hänger med.

Det ovan nämnda får tas som ett konkret böneämne för oss här hemma, men ska absolut inte ses som något som överskuggar den djupa glädje som finns hos Edny med anledning av hennes uppdrag. I stället konstaterar hon ärligt:

– Jag har hittills trivts jättebra, till och med bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Jag tackar för all uppmuntran jag får på olika sätt och också för alla förböner. Jag är på den plats jag ska vara just nu!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.