FRÅGOR & SVAR

Ren och oren mat?

Fråga: Förbjuds kristna att äta vissa sorters födoämnen? Jag tror att jag har läst i Apostlagärningarna något om att Paulus vill att de nyblivna kristna ska avhålla sig från blod. Men så har jag även läst ett bibelställe om Jesus, som slutar med: “och därmed förklarade Han all mat ren.” jag funderar på detta. Är det då fel eller inte att som kristen äta exempelvis blodplättar? Tack för svar!

 

Det korta svaret på frågan är att det inte finns någon oren mat för en kristen. Kristendomens herre Jesus Kristus har nämligen sagt att all mat är ren.

Jesus menar att det är viktigare att fundera på det som går ur munnen (alltså orden) än det som går in i munnen (alltså maten). Läs gärna Mark 7:14-23 och Matt 15:10-20.

Samtidigt finns det några passager i Bibeln som kan göra en fundersam om det verkligen är så enkelt. Får man verkligen äta all mat?

I många delar av Gamla testamentet finns instruktioner om mat, om vilken mat som är ren och oren. Israels folk skulle hålla sig till de stadgar som Gud hade gett dem, de skulle vara ett rent folk och lyda Herrens bud.

Bland annat står det att ”kroppens liv är i blodet” (3 Mos 17:11), och ”Därför säger jag till Israels barn: Ingen av er ska äta blod.” (3 Mos 17:12) Blodet ansågs heligt och skulle användas vid uppenbarelsetältets altare. Det tillhörde Gud och skulle därför inte ätas. Dessutom menade man att kött skulle tillredas ordentligt och inte ätas av ett djur som dött alldeles nyss. Tänk om djuret ännu levde? Och ingen ska äta levande djur.

När kristendomen började att spridas funderade många på de här frågorna. Hur är det nu med maten, vad får vi äta som kristna? Och måste vi omskära oss och hålla hela Mose lag?

Det är framför allt i Nya testamentets brev som dessa frågor behandlas. I apostlagärningarna kommer apostlarna med följande uttalande:

”Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler: att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott!” (Apg 15:28-29)

Vad är det riktigt som apostlarna menar? De menar att blod är något de kristna ska hålla sig borta från, för att somliga drack blod som en del av en hednisk ritual, men också av respekt för judarna som inte drack blod. De kristna kunde reta upp judarna, eller locka nyomvända hedningar in i frestelse. Apostlarna ville inte att det skulle hända.

Paulus skriver vidare om den här problematiken i Rom 14. Där står bland annat: ”Om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken.” (Rom 14:15) Som kristen måste man ta det i beaktande att några kan äta allt, medan andra kan ha problem med vissa maträtter. Därför kan man äta blodplättar eller en mediumstekt biff, så länge samvetet tillåter och du inte drar någon in i en frestelse genom det.

Apostlarna ville inte binda någon kristen vid lagen. De skulle nu leva av evangeliets frihet, och tjäna Gud som fria. Därför skriver också Paulus: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat.” (Kol 2:16)

Samme Paulus anade att detta kunde missförstås och frågar sig: ”Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte!” (Rom 6:15) Gud har friköpt oss från synden, lagen och döden genom Jesu död och uppståndelse. Det är inte lagen som frälser, det är Gud!

Vi blir alltså frälsta av nåd för Jesu Kristi skull, inte på grund av om vi håller lagen. Det är rentav så att Gud låter oss ana något av frälsningens hemlighet när vi läser att ”blodet är livet”. (5 Mos 12:23) Alla som drack blod skulle utrotas ur Israel. Men nu, i det nya förbundet som Gud slutit med oss genom sin son Jesus Kristus har blodet fått en ny betydelse.

Då Jesus instiftade den heliga nattvarden sa han: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:28) Han sa till och med att alla skulle dricka av det.

En gång var det så att den som drack blod skulle bli fördömd. I det nya förbundet är det så att den som dricker av Jesu blod blir frälst. Livet finns i blodet, det är evangelium. Blodet ger liv. Halleluja!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.