Sagan om ringen triologin

Sagan om ringen trilogin är en av de kändaste fantasyböckerna som någon gång publicerats. De är skrivna av J.R.R Tolkien som var universitetsprofessor i England under 1900-talet (Tolkien var för övrigt nära vän med C.S Lewis och Tolkien var en av dem som ofta diskuterade kristen tro med honom vilket var en orsakerna till att Lewis senare blev kristen). Många har säkert blivit bekanta med Sagan om ringen från filmerna som kom ut i början 2000-talet och som blivit väldigt populära.

Sagan om ringen är inte uppenbart kristna böcker, men Tolkien som var själv var troende har i böckerna fått in väldigt mycket liknelser som kommer från den kristna teologin (Lite på samma sätt som Narnia-böckerna om du är bekant med dem). Ofta verkar det som att folk är mera villiga att tro på de kristna trossatserna när de är inlagda i ett sammanhang som befinner sig utanför den verkliga världen, som till exempel Sagan om ringen gör.  

Böckerna handlar i korthet om hur Frodo som är en hob (en kort människovarelse) får uppdraget att förstöra ”Den enda ringen” som den onde Sauron smidde för länge sedan för att kunna kontrollera och dominera över alla varelser i världen. Ringen kan endast förstöras i det berg som flödar av eld och lava (Domedagsklyftan) i Saurons onda rike Mordor där ringen en gång smiddes. 

Sauron har återfått en stor del av sin makt som han gick miste om när han första gången gick miste om ringen. Nu söker han febrilt efter den för att kunna komma tillbaka, mäktigare än någonsin. Samtidigt har mycket av den övriga världen mist mycket av sin makt och styrka och om Sauron får tillbaka sin ring finns det ingen som kommer kunna stoppa honom från att dominera hela världen.  

Ett brödraskap på nio personer sänds ut i uppgiften för att stödja Frodo i hans till synes omöjliga uppgift att förstöra ringen i Domedagsklyftan så att Sauron aldrig ska kunna återvända. De tre mest centrala gestalterna i triologin är hoben Frodo, den gode trollkarlen Gandalf och människan Aragorn.  

Man anser ofta att dessa tre karaktärer symboliserar Jesus genom sina olika roller och uppgifter de har genom trilogin. Vi börjar med att titta på Frodo:  

Frodo, som får uppgiften att förstöra ringen, liknas ofta vid Jesus uppdrag med att övervinna världens synder. Genom böckerna får vi läsa om vilken börda ringen är för Frodo på grund av all den ondska som ringen innehåller. På samma sätt som Jesus gick upp till Jerusalem för att bära våra synder så måste Frodo gå upp till domedagsklyftan för att övervinna den ondska som ringen representerar.  

Gandalf, som är en god trollkarl är något av en god ängel som har sänts till världen av en god makt för att kämpa mot mörkret. Han har genom berättelsen också drag av Gamla testamentets profeter eftersom han ofta kommer med dystra bud till olika folk som inte vill ta emot hans budskap fastän de borde lyssna till honom och omvända sig från sina tidigare vägar. På samma gång kan man likna Gandalf vid Jesus med det att han kommer till de dödligas värld och lever med samma brister och svagheter som andra människor.  

Aragorn, är den rätta arvtagaren till kungariket Gondor som inte har haft en kung sedan Sauron första gången miste ringen. Nu träder han tillbaka till sitt kungarike för att återupprätta dess forna glans och ära. Detta har många likheter med Jesus eftersom folk inte kan tro att Aragorn, som har levt i enkla förhållanden och till det yttre inte liknar en konung kan vara den rätta konungen till det mäktiga kungariket Gondor. Aragorn frestas också att ta ringen själv från Frodo men kan stå emot frestelsen att använda den onda makt som ringen besitter. På samma sätt övervann Jesus de frestelser som Satan ställde honom inför.  

Sagan om ringen är så innehållsrika böcker att det är omöjligt att kort redogöra för dem här men jag hoppas att du tar dig tid att läsa dem eller ser på filmerna. Och när du gör det kan du i bakhuvudet fundera på hur olika händelser och karaktärer på något sätt representerar kristendomen. Att se sakerna ur ett annat perspektiv än ur vår värld kan ibland hjälpa oss att förstå saker bättre som annars kan verka så vardagliga och tråkiga. Men sett i ett annat ljus kan det ge oss en ny syn på mycket av det som kristendomen handlar om.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.