Reflektioner

Strävan efter att lyckas – om prestationer och krav

Det finns röster som vill påverka dig. De vill forma dig och dina tankar om dig själv. De vill ibland till och med pressa dig och skapa kravkänslor. En del röster är så att säga öppna, d.v.s. du upptäcker att de påverkar dig. Andra röster är mer hemliga och de vill inte bli upptäckta. De olika rösterna kan hittas i reklam, filmer, musik, på sociala medier, hos dina närmaste medmänniskor (t.ex. familj, vänner, tränare) och hos de modeller och förebilder som du ser upp till (t.ex. influencers, skådespelare, artister). Ibland finns rösterna inom dig själv och skapar inre krav. De rösterna kan komma från dina egna åsikter, men formas även av de tidigare nämnda yttre faktorerna, d.v.s. av rösterna utifrån. 

Egentligen är det ingen fara med att saker påverkar oss så länge avsikterna är goda och resultatet gynnande för oss. Föräldrars goda inverkan på sina barn genom uppfostran för exempelvis gott med sig. Problemet är bara att många av de yttre faktorerna som påverkar oss tvärtom syftar till något helt annat än vårt bästa. Kanske handlar det istället om att tjäna pengar eller skapa ett behov hos dig som kund eller följare? Sådant är ofta knepigt att upptäcka och det kan vara svårt att se vad det faktiskt leder till.

De hemliga, inlindade rösterna lyfter ofta fram det du inte är, vem du borde vara, hur otillräcklig du är och hur du kan nå det du (enligt dem) borde vara. Det är lätt hänt att vi luras in i tankar om misslyckande och otillräcklighet. Det besvärligaste är att vi inte märker vad det är som får oss att känna så! Det kan till och med bli så att du tror att det är något fel på dig, att du helt enkelt är dålig och inte kan räcka till och lyckas. Det är svårt att avslöja det som bryter ner ens syn på sig själv, men det är mycket viktigt. 

Det är inte fel att sträva efter att lyckas. En sådan strävan leder ju till utveckling och tillväxt! Men när strävandet efter att lyckas blir den huvudsakliga drivkraften kan känslan av otillräcklighet bli för stor när man inte lyckas. Det kan bli en tung börda som man inte orkar bära. Du kan exempelvis känna av föräldrarnas besvikelse över ditt yrkesval och det känns som ett misslyckande. Influencern du följer gör reklam för kläder och prylar och det får dig att se ner på dig själv och det du har och att längta efter att se ut på samma sätt som modellen och ha lika snygga ägodelar. De fina flödena på sociala medier skapar en känsla av att ditt egna liv är rätt sunkigt. Har vi höga krav på oss själva är steget inte långt till att vi låter våra framgångar eller misslyckanden definiera vårt värde. Nästa steg är att vi börjar må dåligt, för ingen av oss lyckas med allt, allra minst när vi låter reklam, sociala medier och andras liv vara vår måttstock.

Jag vill uppmuntra dig till att se över vad du tankar. Vad matar du din dyrbara själ med? Vad tittar du på, vad läser du, vad lyssnar du på, vem följer du? Det här är ingen pekpinne och det handlar inte om vad som är rätt eller fel. Du får göra precis som du vill och många gånger är vi människor olika med våra behov och gränser. Saker och ting påverkar hursomhelst oss alla och du behöver fundera på hur det du tankar får dig att må och tänka om dig själv och ditt värde. Personligen har jag fått välja bort en del saker, för jag har märkt att de inte är bra för mig. Det kan vara svårt att ta steget till att skala bort, men snart märker du att du klarar dig utan det. 

Och till slut: om du inte tar itu med höga krav och press på att lyckas kan det hända att det smyger sig över på din tro. De höga kraven i vardagen kan smita in i tron och du kan börja uppleva det som att du inte är tillräcklig för Gud. Vi ser ibland på tillhörigheten till Gud som att vi anstränger oss det bästa vi kan med att vara goda och duktiga och sen hjälper Gud till med resten, men det är en missvisande bild. I stället får vi  inta en mer avslappnad ställning i förhållande till Gud: Han har gjort allt och vi får vila och liksom bara vara. Vi behöver inte prestera inför honom, men vi får i allt vi göra ära och prisa Honom.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.