TRO & LIV

Vad tänker du och tror om dig själv? – Del 2

Detta är den andra artikeln om självförtroende, självkänsla och misslyckanden. Läs första första delen här: https://www.ungitro.fi/vad-tanker-du-och-tror-om-dig-sjalv-del-1/

Om dina tankar om dig själv är negativa kan Guds kärlek vara något du finner svårt att skriva under och lita på. Om man matat sig själv med negativa tankar under en längre tid, kanske under hela sitt liv, så är det svårt att göra en sån helomvändning som Guds kärlek innebär. Det krävs liksom en ordentlig sväng mot ett annat håll. Den svängen kan bli ganska utdragen om din självkänsla är svag, eftersom det är tidskrävande och tungt att ändra på tankemönster och attityder. Speciellt mot dig själv. Men även om det tar tid, så är du på väg mot rätt håll. Gud vill hjälpa dig att finna vem du verkligen är i Honom. Du är värdefull. Du är en ny skapelse. Och det vill Han låta dig upptäcka. 

I ett skede av livet insåg jag att jag mådde för dåligt för att inte ta tag i mitt mående. Jag klarade heller inte av att ta den där svängen på egen hand. Jag fick hjälp av en psykolog som ställde mig en viktig fråga: Låter du Gud definiera dig eller är det din perfektionistiska bild som du låter vara din referensram? Jag lyssnade inte på vad Gud säger om mig. Jag hade min bild av hur jag borde vara. Jag misslyckades därför hela tiden. Kraven på mig själv var höga, men jag såg bara synder och misslyckanden. Det blev svårt att hantera motgångar och tillkortakommanden. Det blev svårt att ta till sig förlåtelsens ord när jag kände mig otillräcklig eller dålig. Det blev svårt att se på sig själv med Jesu ögon. Men med hjälp av psykologen fick jag börja tänka tankar som handlade om att jag får vila i Gud och bara vara mig själv. Han har skapat mig och känner mig. Jag behöver inte prestera något för Honom.

I Efesierbrevet 1:7–8 läser vi: I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Gud förlåter oss och vi ska förlåta varandra. Vi ska också minnas att förlåta oss själva. Det är tungt att leva ett liv där man krampaktigt håller fast vid att man är dålig och misslyckad. Gud vill inte att vi ska behöva känna så. Han är en älskande Far som vill att vi är trygga i Hans kärlek. Han vill hjälpa oss till en trygg självkänsla. För med en trygg självkänsla och ett balanserat självförtroende vill man göra sitt bästa och försöka göra bra ifrån sig och man klarar av att hantera framgångar, motgångar och misslyckanden och låter dem inte definiera en. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.