TRO & LIV

Vad tänker du och tror om dig själv? – Del 1

Ofta när man pratar om psykiskt mående dyker begreppen självförtroende och självkänsla upp. Självförtroende handlar om vad du tror att du klarar av, d.v.s. det är kopplat till vad du gör. Självkänsla däremot handlar om vad du tänker och känner om dig själv. Självkänslan kan variera under livets olika skeden och också i olika situationer.

Om din självkänsla är svag kan det vara svårt att må bra. Du tänker nästan hela tiden på att försöka göra rätt eller prestera. Det kan leda till att du blir känslig för kritik och motgångar och att du tolkar helt oskyldiga händelser negativt. Genom det får du bekräftat det som du hela tiden tänker: Jag är dålig. Rädslan för att misslyckas kan ibland också skrämma dig från att våga prova på nya saker och få erfarenheter som kanske skulle förändra dina tankar och känslor om dig själv. (Tuominen,P.,(red.),https://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sjalvkansla/)

Ett vanligt sätt att hantera låg självkänsla är att hänge sig till perfektionism och överdriven effektivitet. Du ger järnet helt enkelt. Du jobbar allt vad du kan för att inte känna dig misslyckad eller dålig. Bakgrunden till att man gör så är att slippa känna obehag. Man vet inget annat bättre och för att undvika ångest eller skam tar man till perfektionism. (Ström, L., https://www.mabra.com/psykologen-3-tecken-pa-dalig-sjalvkansla/) Men det är ofta en ond spiral där man börjar må sämre och sämre.

När man funderar på självkänsla tycker jag att det är intressant att tänka på själva grunden för självkänslan. Grunden i hela ditt liv har betydelse för ditt mående, din självkänsla och din syn på prestationer. Mycket i livet är ostadigt och vi kan inte vara säkra och trygga på nästan någonting. Oberoende av om vår självkänsla är svag eller stark behöver vi därför hitta en stadig grund för vårt liv. Bibeln erbjuder en lärorik bild för byggandet av våra liv. De två husbyggarna i Matteusevangeliet 7:24–27 bygger sina hus på helt olika grunder: en lös grund respektive en stadig grund. Jesus uppmuntrar oss att välja den stadiga grunden, Klippan, eftersom den ger oss fast mark att bygga på. Tyvärr är inget som den här världen bjuder på stadigt och tryggt. När det gäller vår självkänsla är det viktigt att vi startar från Gud och hans kärlek till oss. Det lönar sig inte att börja någon annanstans. Han älskar oss och därför är vi värdefulla och viktiga. Hans kärlek är orubblig.

Vänta och läs mera om detta tema i del 2 av denna artikel!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.